Maanteede hooldajad ei viivita

Pidevalt jälgitakse teeilmajaamade andmeid ja vaadatakse üle teeolusid. Kui libedus on prognoositav, reageerivad teehooldusettevõtted ka ennetavalt kloriidide teelepuistamisega. Lume sahkamine algab siis, kui lund on teele kogunenud nn kriitilise paksuse jagu, kõrgemal seisunditasemel on see 3 cm. Seega lükatakse lund maanteedelt regulaarselt ka saju ja tuisu ajal, samuti puistatakse kloriide, et vältida lume kinnisõitmist. 
Millal täpselt puistamisega alustada, otsustab teemeister. Lõpptulemus sõltub tema kogemustest ja otsuste õigeaegsusest. Maanteedel töötavatel teemeistritel on selleks piisavalt kogemusi.
Maanteeamet teostab järelevalvet talihooldetööde õigeaegse ja kvaliteetse läbiviimise üle. Ometi ei saa loota, et 16 500 km riigiteid oleks kaetud teehooldemasinatega ühel ja samal hetkel. Masinad läbivad kindlaid marsruute.
Tuleval talvel kehtima hakkavates uutes teeseisundi nõuetes on Maanteeamet arvestanud eelkõige teekasutajate soove, näiteks ennetava hooldetegevuse ja seisunditasemete tõstmise osas.

Rain Hallimäe,
teehoiu osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus