Maanteeamet tunnustas liiklusõpetajaid

 

Möödunud nädalal tunnustas maanteeamet neid, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti noorte liikluskasvatusse. Tunnustatute hulgas olid ka lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna vanemkonstaabel Kirly Kadastik ja Laiuse põhikooli õpetaja Rain Sirel.

Maanteeamet tunnustas tänavu 16 liiklusõpetajat (eraldi hinnati üldhariduskoolide, lasteaedade ja autokoolide õpetajaid ning noorsootöötajaid), viit koostööpartnerit, kolme kohalikku omavalitsust ning viit sündmuste korraldajat. Kandidaate võisid esitada kõik asutused, ettevõtted ja üksikisikud, valiku tegid maanteeameti ennetustöötajad. Tänuauhinnad anti üle möödunud neljapäeval Viljandi pärimusmuusika aidas.

Noosroopolitseinik Kirly Kadastik pälvis tunnustuse noorsootöötajate kategoorias. Tema puhul tõsteti esile seda, et ta on viinud maakonna koolides ja lasteaedades läbi liikluskoolitusi ning aidanud korraldada mitmesuguseid muid liikluskasvatusega seotud ettevõtmisi, nagu turvalisuse kuu üritus “Oska ohutult”, koolitusprojekt “Iga 1 turvaliselt 12. klassi”, “Kaitse end ja aita teist”, liiklusvõistlus “Vigurivänt”, piirkondlikud tervise- ja ohutuspäevad maakonna lasteaedadele, tervisepäevad omavalitsustes jne. Ta on abivalmis koostööpartner nii oma maakonna inimestele kui ka maanteeameti ennetustöötajatele. Oma energilisust ja ettevõtlikkust on ta rakendanud ka raudteeohutusele keskendunud Operation Lifesaver Estonia atesteeritud esitlejana. Kirly Kadastik on innustunud ja rõõmsameelne suhtleja, kes leiab kiiresti ühise keele nii lasteaialaste kui ka eakatega.

Laiuse põhikooli infojuht Rain Sirel pälvis tunnustuse üldhariduskoolide õpetajate kategoorias. Ta on koolis liikluskasvatuse eestvedajaks kolmandat aastat. Tema juhendatavas liiklusringis käivad enamasti kolmanda klassi õpilased, kes valmistuvad kevadel tegema jalgratturi loa saamiseks vajalikku eksamit. Raini liiklustunde oodatakse: seal õpitakse usinasti teooriat, lahendatakse liiklusteste ja vaadatakse õppefilme, aga mängitakse liiklussituatsioone läbi ka arvutis.

“Mõned lapsed tunnevad liiklusmärke ja -reegleid üllatavalt hästi, sest on emalt-isalt nende kohta kodus või autoga ringi sõites palju juhiseid saanud. On aga ka juhtunud, et koolis õpitu najal hakatakse vanematele liikluskeerises märkusi tegema, kui nad päris määrustepäraselt ei käitu,” ütles Rain Sirel.

Tema sõnul ei ole Laiuse kooli lapsed just usinad jalgrattaga koolis käijad, ent soojemal ajal sõidetakse õhtuti rattaga siiski päris palju. Ning liiklusõpetajal on hea meel tõdeda, et tema õpilastest on saanud enamasti korralikud liiklejad ja tublid kiivrikandjad. Ka liiklustundides ei piirduta teooriaga, vaid testitakse oma teadmisi tänaval liikudes. Igal aastal on ette võetud ka sõit Põlvamaale Eesti Maanteemuuseumi. Seal on Rain Sirel oma õpilastega tänagi: nad sõitsid sinna muuseumi liiklusteemalisest jõuluprogrammist osa saama.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus