Maamessil avatakse keskkonnatelk

20. aprillil pannakse Maamessil üles keskkonnateadlikke firmasid ühendav
keskkonnatelk, et levitada säästvat mõtteviisi.
Keskkonnatelgi eesmärk on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ning
levitada säästvat elu- ja mõtteviisi.
Keskkonnatelk on üleval 16 päeva jooksul mitmes Eestimaa paigas: laatadel,
messidel, vabaõhuüritustel. Esiplaanil on mahepõllumajanduse ja toiduga
seonduv.  Keskkonnatelgis tutvustatakse eesti toitu, näidatakse
eesti toidu ja rahvusköögi osatähtsust taluturismis.  
Keskkonnatelgis pakutakse huvitavat ja harivat tegevust erinevatele
sihtgruppidele: mängud, näidendid, meisterdamisvõimalused, võimalused
teadmisi proovile panna viktoriinides, kuulata loenguid ja ettekandeid.
Ettevõtetel on veel võimalik ühineda keskkonnatelgiga. Firmadele annab see
üritus võimaluse tutvustada oma loodussõbralikku  toodet või teenust ja  
pakkuda külastajaile harivat tegevust.
Keskkonnatelki korraldab MTÜ Ökokratt. Telk tegutseb alates 2003. aastast.
2004. aastal sai  see Keskkonnaministeeriumilt tunnustuse “Keskkonnateoke 2004”.

Aare Adler
MTÜ Ökokratt

blog comments powered by Disqus