Maakoolide algklasside õpilased peavad -20 kraadiga külmapüha

Õppetöö ja temperatuur
Õppetunnid jäetakse ära, kui klassis on temperatuur alla 13 kraadi.

Tunde lühendatakse IV kuni XII klassis, kui temperatuur õpperuumis on alla 15 kraadi. Algklassidel sellise temperatuuri puhul õppetööd ei toimu.

Kui välisõhu temperatuur on maal -20 kraadi ja madalam (linnas -24 ja madalam), jäävad I-IV klassidel tunnid ära. ?25, linnas ?28-kraadise pakase puhul jääb õppetöö ära kogu põhikooli kõigil klassidel. Gümnasistidele pole külmapühi ette nähtud.

Kehalise kasvatuse tunde võib talvel I kuni IV klassi õpilastele õues läbi viia, kui õhutemperatuur on kuni -15 kraadi (vaikse ilmaga). V ? IX klassi õpilastel võivad kehalise kasvatuse tunnid õues toimuda kuni 18-kraadise pakasega, suusatunnid V-XII klassini kuni miinus 18 kraadiga (vaikse ilmaga).

Õppetöö ja koormus, koolitee
Õpilase nädalakoormus määratakse õppetundidena kooli õppekavaga.

Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit.

Õpilase jalgsi läbitav koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km. Koolikoti lubatud raskus (koos sisuga) on I-III klassil kuni 3 kg, IV ?VI kuni 3,5 kg ja VII ?IX klassil kuni 4,5 kg.

Ühel õppepäeval tohib läbi viia ühe (mõningatel andmetel kaks) arvestuslikku tööd või kuni kaks tunnikontrolli või testi.

Ühele nädalale võib planeerida kuni kolm arvestuslikku tööd.

Arvestuslikke töid ei tohi koondada õppenädala, veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu.

Arvestuslikke töid ei plaanita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest kas esimese või viimase tunnina.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus