Maakonna turismiga tegelejad käisid õppereisil

November oli Jõgevamaa turismiga tegelejatele teguderohke kuu. Toimus Eesti riikliku turismiportaali www.visitestonia.com infopäev Jõgevamaal, Saksa sihtturgu tutvustav seminar Tartus ning alustati Leader-projekti “Turismialane koostöö ja turismitoodete arendamine” elluviimist.

Viimati nimetatud projekti eesmärgiks on koostöö parendamine Jõgeva maakonna turismiteenuse pakkujate vahel, Jõgevamaa maine ja atraktiivsuse tõstmine, turistide hulga suurendamine ja nende viibimise pikendamine maakonnas. Projekti viib ellu SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ajavahemikul november 2012 – mai 2013.

Sügiste tegevustena leidsid esmalt aset kaks maakonnasisest õppereisi. Esimesel reisil tutvuti Jõgeva ja Põltsamaa piirkonna turismiobjektidega. Jõgeva piirkonnast külastati äsja avatud kohvik-sööklat Looming, Jõgevamaa Turismiinfokeskust, Sergei Jerjomini klaasikoda, majutust Route House 39, militaarväljapanekut Pommiauk ja Siimusti keraamikakoda. Põltsamaa piirkonnas tutvuti Alevivanema Carl Schmidti maja, Põltsamaa lossi, Kuningamäe kardiraja ja Trofee Jahimajaga.

Õppereisi teisel päeval olid fookuses Palamuse ja Peipsi piirkond. Enne lõunalt tutvuti Luua arboreetumi, Vudila mängumaa ning Kalevipoja Koja tegemistega. Õhtupoolik tõi reisiseltskonnale uusi teadmisi Voore külalistemajast, Peipsi Infokeskusest ja Peipsi järve elu toast ning Hostel Jussin majast.

Reiside jätkutegevusena toimus 21.-22. novembril Voore külalistemajas pakettimiskoolitus. Lektorid Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolist jagasid teadmisi tootearenduse ja pakettimise olemusest. Pakettimine on mitmete üksikteenuste ja -toodete kombineerimine ning sellise komplekti müümine kliendile ühe hinnaga. Lisaks toimusid põnevad arutelud, leidmaks Jõgevamaa turismisümboleid, koostöövõimalusi ning uusi turismitooteid ja –marsruute. Jõuti ühisele arusaamale, et Jõgevamaal eristub selgelt kolm eriilmelist piirkonda: Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi. Sellele vaatamata pandi edukalt kokku maakonnaüleseid tootepakette, keskendudes näiteks pereturismile, looduspuhkusele ja kohaliku toidu temaatikale.

Reisidel ja koolitusel osales kokku 19 Jõgevamaa turismiteenuste pakkujat. Uued kontaktid ja teadmised kolleegide tööst on heaks alustalaks, et astuda järgmine samm – alustada turismipakettide väljatöötamist koostöös naaberettevõtjatega. Niisuguse koostöö tulemusena tekib maakonda rohkem turismipakette, mis aitavad tõsta maakonna atraktiivsust ning suurendada turistide hulka.

Projekti teine osa leiab aset 2013. aasta esimesel poolaastal, mil viiakse läbi Jõgevamaa giidide koolitus ja atesteerimine koostöös Eesti Giidide Liiduga. Täpsem info on juba jaanuaris veebilehel www.jaek.ee.

i

TEELE KAERAMAA

blog comments powered by Disqus