Maakonna suuremad maksumaksjad

Maksuameti TOP 50 järgi maksis Jõgevamaal 2017. aastal kõige rohkem makse AS Felix: 2987550 eurot. Järgnesid Jõgeva Majandusühistu ja konteinereid tootev Birger OÜ. Esikümnes oli kõige rohkem maavarade kaevandamisega tegelevaid ettevõtteid – kolm. Neist kõige suurema panuse andis riigieelarvesse OÜ Eesti Killustik, olles pingereas 5. kohal.

Põllumajandusettevõtetest rohkem maksid makse neid ettevõtteid toetavad firmad, neist kõrgeimal (4.) kohal oli Agrochema Eesti OÜ. Jõgevamaa metsandusettevõtetest on kõige suurema maksuosalusega riigieelarves TM Energy (12. koht). Maakonnas piimakarja pidamisega tegelevatest ettevõtetest osales riigieelarves kõige suurema panusega Härjanurme Mõis OÜ, olles 14. kohal. Teraviljakasvatusfirmadest maksis kõige enam makse Sadala Agro OÜ, lõpetades teise kümne. Nende ettevõtete hulgas, mis oma põhiosas on ise kindlustusest või riigieelarvest finantseeritavad, oli Jõgeva Haigla 7. kohal. Koolidest maksis makse kõige rohkem Luua metsanduskool, olles pingereas 11.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus