Maakonna paremad õpetajad pälvisid taas metoodikapäeval tunnustuse

Teisipäeval Jõgeva kultuurikeskuses peetud pedagoogide metoodikapäeval tunnustasid maavalitsus ja omavalitsusliit maakonna paremaid õpetajaid. Koore riisusid põltsamaalased, kes pälvisid tiitli koguni kuues kategoorias.


Konkursi Eestimaa õpib ja tänab raames nimetati Jõgevamaa aasta klassijuhatajaks Maive Noodla  Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Ta on oskuslikult ja tulemuslikult kaasanud ühistegemistesse õpilaste vanemad. Toetab õpilase iseseisvuse, väärtushinnangute, eneseteadlikkuse kujunemist. On pälvinud õpilaste lugupidamise ja usalduse, leiab alati aega õpilastega suhtlemiseks. On teinud järjepidevat tööd õpilaste õpioskuste kujundamisel, silmaringi avardamisel, huvide suunamisel,  toetanud üksteise väärtustamist, ettevõtlikkust ja tahet koos tegutseda.

Uued meetodid ja võimalused

Aasta klassiõpetajaks tunnistati Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Katrin Rohtmets. Tema oskab märgata ja arvestada õpilaste hariduslike erivajadustega. Tihe on koostöö sotsiaalpedagoogiga, psühholoogiga, eripedagoogiga, lapsevanemaga. Vajadusel leitakse õpilasele sobilik õppimisviis. Tuleb suurepäraselt toime haridusliku erivajadusega õpilase, sealhulgas andeka õpilase arengu toetamisega. Õpilased tunnevad end temaga turvaliselt ja kaitstult.

Aasta põhikooliõpetaja on Eha Kuld Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist. Õpetaja Kuld on väga põhjalik, mitmekülgne, õpilasi inspireeriv ning uutest meetoditest ja võimalustest huvituv. On olnud pikemat aega maakondliku matemaatika ainesektsiooni juht. Ta on tegelenud pikaaegselt noorteorganisatsiooniga 4H, kuuludes selle juhatusse. Õpetaja Eha Kuld on õpilaste seas hinnatud positiivne inimene, kelle tegus olek mõjub ümbritsevatele nakatavalt.

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Marika Nugis Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Ta paneb oma õpilased enda eest seisma ning mõtlema otsuste üle. Õpetaja Nugise süda põleb ja ta jagab seda tuld lahkesti ka õpilastele. 15 aastat on ta olnud vabariikliku kõnelaagri Kuldsuud Põltsamaal üks korraldaja. Ja oh seda äratundmisrõõmu õpilaste poolt, kui kuidagi märkamatult on õpetaja suunanud sind taipama, kui palju ühist võib sul olla näiteks Vargamäe Indreku või Ekke Mooriga. Ta kasutab tõhusaid õppemeetodeid ja on loonud aluse mitmekesiste valikute ja võimaluste mõtestamiseks.

Innovaatiline lähenemine

Aasta suunajaks osutunud Sirje Strandberg Põltsamaa ühisgümnaasiumist on kogemustega eripedagoog-logopeed, kelle tulemuslik töö on paljudel lastel aidanud korda seada oma kõne ning ületada lugemis- ja kirjutamisraskused ja kes oskab toime tulla suure erivajadusega lapse õpetamisega väikeklassis. Sirje Strandbergi töö tulemuslikkus ja edukus põhineb järgmistel märksõnadel: koostöövõime, hea suhtlemisoskus, laste individuaalsuse märkamine ja arvestamine, õppimisvõime, usaldusväärsus, järjepidevus.

Aasta tegu hariduses on Põltsamaa ühisgümnaasiumi ja Tartu kutsehariduskeskuse kutsealase eelkoolituse koostöö,  innovaatiline lähenemine õppetöö korraldamises ning  märkimisväärne panus  hariduse arendamisse – lisaks väga heale üldharidusele omandavad õpilased ka eluks vajalikke oskusi. Koostöö on innovaatiline lahendus  21. saj õppimisstrateegia elluviimiseks ja hariduse väärtustamiseks ühiskonnas – lisaks väga heale gümnaasiumiharidusele on õpilastel võimalus omandada   kas IT-süsteemide spetsialisti või ärijuhi eelkoolituse  tunnistus.

Aasta hariduse sõbraks osutus Ants Reinumägi TK-Teamist. Panustanud märkimisväärselt kooli innovaatilisse arengusse, toetanud Põltsamaa ühisgümnaasiumi kaasaegse õpikeskkonna loomisel, õpetajate digipädevuse arendamisel. TK-TEAMi toetus on olnud oluline IKT taristu kaasajastamisel ning kaasaegse õpikeskkonna võimaluste loomisel, viimaks läbi õppetööd 21. sajandi koolis.

Viis uut õpetajat

Paremate väljakuulutamise järel said maavanemalt meene ka need, kes teevad algaval õppeaastal selles raskes ja tänuväärses ametis esimesi samme. Kolleegidele tutvustati viit uut õpetajat ja ühte värsket koolidirektorit. J.V. Veski nimelise Maarja Põhikooli kollektiivi lisandusid direktor Ariana Rooba kõrval ka klassiõpetaja Kertu Meldre ning ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpetama hakkav Lauri Naber, Laiuse põhikooli pere täienes eripedagoogi ja logopeedi Kristina Tupitsa ning sotsiaalpedagoogi Merike Antonoviga, Mustvee gümnaasiumis alustab matemaatikaõpetajana tööd Karolin Margens. “Uusi õpetajaid on koolides kindlasti veel, aga siin on uued õpetajad, kes on äsja kõrgkooli lõpetanud, vastavad kvalifikatsiooninõuetele ning astuvad esimest korda õpetajana üle klassiläve,” selgitas maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik

Maavanem Viktor Svjatõšev rääkis õpetajatele, kuidas ta jäi hätta oma kolmandasse klassi mineva lapselapse küsimustele vastates. “Nagu te teate, võivad lastel tekkida sellised küsimused, mis mõnikord lausa ohkama panevad,” lausus maavanem. “Teie olete kindlasti nii head õpetajad, et oskate lastele eakohaselt läheneda ja selgitada neile oma õppeainet selliselt, et kõik tekkida võivad küsimused saavad vastuse ning ükskord kooli lõpetades on neil nii head teadmised, et nad saavad minna edasi õppima.”

“Iga õpetaja ootab oma klassi särasilmseid lapsi, kindlasti on ootus ka vastupidine – kõik lapsed ootavad klassi ette särasilmseid õpetajaid,” lausus Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg. “Täna esitletud uued õpetajad tekitasid igatahes lootuse, et tuleb ilus ja huvitav kooliaasta.”

Uue õppeaasta numbrilisest küljest rääkides tõi haridusnõunik Heiki Sildnik välja nii positiivset kui ka negatiivset. “Kui kaks aastat tagasi alustas maakonnas kooliteed 273 ning mullu 278 esimese klassi õpilast, siis tänavu on esimesse klassi minevaid lapsi 282,” lausus Sildnik. “Tõsi, selle numbri hulgas võib olla ka õpilasi, kes lähevad esimesse klassi sarjas “Kordamine on tarkuse ema”,” jahutas ta kuulajate entusiasmi.

Mõtlemapanev oli ka Sildniku toodud fakt, et 19 aastat tagasi, kui ta õpetajaameti maha pani ning maavalitsusse tööle asus, oli maakonna koolides umbes kuus tuhat õpilast. “Mullu sügisel oli õpilasi 3300 ringis. Uskuge või mitte, aga 19 aastaga on õpilaste arv vähenenud 2700 võrra. Sama ajaga on mõnevõrra vähenenud ka õpetajate arv: kui toona oli siinkandis umbes 500 õpetajat, siis nüüd ligi 450.”

Jõgevamaa aasta õpetajad 2015

*Aasta klassijuhataja – Maive Noodla Põltsamaa ühisgümnaasiumist

*Aasta klassiõpetaja – Katrin Rohtmets Põltsamaa ühisgümnaasiumist

*Aasta põhikooliõpetaja – Eha Kuld Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist

*Aasta gümnaasiumiõpetaja – Marika Nugis Põltsamaa ühisgümnaasiumist

*Aasta hariduse sõber – Ants Reinumägi, TK-Team AS

*Aasta tegu hariduses  tehti Põltsamaa ühisgümnaasiumis

*Aasta suunaja – Sirje Strandberg Põltsamaa ühisgümnaasiumist

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus