Noorte mõtted jõuavad parlamenti

Jõulukuul alustas esimese istungiga tegevust noorteparlament. 101 noort inimest kogunes riigikokku, et arutleda päevapoliitilistel teemadel. Jõgevamaad esindavad viis neidu hoolitsevad selle eest, et kohalike noorte mõtted otsustajateni jõuaksid.


Noorteparlamendi esimesel kohtumisel tutvuti riigikogu töökorraldusega ning jagati ennast järgmiseks aastaks komisjonidesse. 101 saadikut valiti üle Eesti 129 kandidaadi seast. Delegaadid valiti üheks aastaks. Riigikokku jõudes asusid noored tööle juba omavalitud komisjonides. Nii on noorteparlamendis esindatud kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, väliskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon, majanduskomisjon ja õiguskomisjon. Noorteparlament kaasab noori riiklikesse otsustusprotsessidesse ning annab neile võimaluse kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel. Noorteparlamendi tegevusega rõhutatakse, et noorte arvamusega tuleb  ühiskonnas arvestada ning neid tuleb kohelda võrdsete partneritena.

Istungi avanud president Toomas Hendrik Ilves ütles avakõnes, et tänased poliitikahuvilised noored moodustavad hästi toimiva ja rahumeelse parlamendi. “Väikese riigi suurim oht on olla väiklane,” nentis riigipea. Noori käis tervitamas ka riigikogu esimees Eiki Nestor. 

Kõige tähtsam teema

Noorteparlamendis esindavad Jõgeva maakonda Jõgevamaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased Sigrid Laurikainen ja Silva Lill, Põltsamaa ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Helis Oja ning  Hugo Treffneri 10. klassi õpilane Maia Pruuli ja üliõpilane Cairit Eit. Maia Pruuli kuulub kultuurikomisjoni, mis keskendub integratsioonile – keeleline ja kultuuriline barjäär on endiselt teema, mis vajab tähelepanu. Cairit Eit kuulub väliskomisjoni, mis pöörab tähelepanu Eesti julgeolekuküsimustele ning sellele, kuidas Ukraina kriis meid mõjutab. Sigrid Laurikainen kuulub sotsiaalkomisjoni. “Keskendume noorte tööpuuduse ja tööhõive küsimustele. Esimesel istungil valisime välja teema, millega tegeleme, ning teisel istungil koostame resolutsiooni, mis antakse riigikokku. Istungite vahepeal toimuvad foorumid, et saaksime koguda kõigi noorte arvamused maakonnast,” rääkis Sigrid Laurikainen.

Helis Ojala kuulub majanduskomisjoni. Tüdruku sõnul keskenduvad nad sellel aastal energeetikaküsimustele. Silva Lill osaleb aga õiguskomisjoni töös, kus otsitakse lahendusi noorte kuritegevuse vähendamiseks. Sigrid näeb noorteparlamendis võimalust olla kaasatud otsustusprotsessidesse. “Läbi noorteparlamendi saame viia oma maakonna noorte arvamuse riigikokku. Otsustasin osaleda eelkõige sellepärast, et minu arust on noored Eesti tulevik ja ka meie peaksime saama kaasa rääkida meid puudutavates asjades,” on Sigrid veendunud.

“Minu põhiline eesmärk on see, et noorte arvamust võetaks kuulda, et ka Jõgevamaa noored saaksid otsustusprotsessides kaasa rääkida,” lisas ta.  Neiu sõnul meeldib talle noorteparlamendis vabadus. “Saime valida enda jaoks kõige tähtsama teema, ilma et keegi oleks öelnud, millega peame tegelema.”  

Noored räägivad kaasa

“Valminud resolutsioon võetakse riigikogus arvesse otsuste tegemisel ja tõenäoliselt hakatakse veel enam liikuma noortesõbralikuma Eesti poole,” on Sigrid lootusrikas. Silva kuulis noorteparlamendist Sigridilt. “Ta oli sinna juba kandideerinud ja kutsus ka mind. Saatsingi oma sooviavalduse viimasel päeval ja nii sattusingi delegaadiks,” sõnas Silva.

“Ma soovin viia maakonnast Toompeale noorte arvamuse, mis avaldab mõju kohalikele ja terve Eesti noortele. Kõige enam meeldib mulle parlamendi juures see, et noortele on antud võimalus rääkida kaasa neid puudutavatel teemadel,” lisas  Silva. Helise sõnul liitus tema  noorteparlamendiga, et teada saada, kas ta sooviks olla tulevikus poliitikaga seotud. „Noorteparlamendi juures meeldib mulle kõige enam see, et käsitleme samu küsimusi, mida riigikogugi,” selgitas tüdruk.

Jaanuaris ootab noori ees koolitus, kus õpitakse, kuidas valmistada ette kohtumist maakonna noortega, kuidas juhendada rühmi, juhtida arutelusid ja kaasata nendesse noori.  Maakondlikud foorumid toimuvad veebruaris ja märtsis.  Neil kogutud arvamused ja ettepanekud seatakse eelnõuks. Kui delegaadid leiavad, et dokument kajastab noorte hoiakuid ja arvamusi, siis võetakse eelnõu aprillis noorteparlamendi teisel istungil vastu. Pärast seda tuleb dokumendi sisu tutvustada oma maakonna noortele, riigikogule ja teistele otsustajatele.

Noorteparlament

*Delegaadiks oli võimalik kandideerida kõigil 14 -26-aastastel noortel.

*Noorteparlamendi idee pärineb noortelt endilt, kes leidsid, et üle 20 aasta toiminud noortefoorumi ideid kannab edasi püsiv ja jõuline noorteparlament.

*Noorteparlament on MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liidu koostöös korraldatav noortefoorum, mis jätkab juba traditsiooniks saanud “101 last Toompeale” noortekogunemist uuel ja atraktiivsemal kujul.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus