Maakonna kultuuripärl talletas ajalugu

Kultuurkapitali, Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ühise kultuuripreemia “Jõgevamaa kultuuripärl 2014” pälvis maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel vabariikliku rahvaraamatukogude suveseminari korraldamise ja Põltsamaa raamatukogude väärika ajaloo trükisõnas talletamise eest.


Rutt Rimmel ütles, et tema jaoks oli nii suur tunnustus paras šokk. “Loomulikult on tehtud palju tööd. Kui tehtu õnnestus ja seda ka nähti, siis on mul väga hea tunne.”

Rimmeli kinnitusel tehti raamatuga väga palju tööd, et see just raamatukogu juubeli ajaks trükivalgust näeks. Ka juubeliüritused olid päris töömahukad. “Raamat on ikka kõige tähtsam, see jääb. Üksi poleks ma midagi teinud, enamik meie kollektiivist lõi kaasa. Tegemist on mitme aasta tööga ning raamatusse raiumisega, aastaga sellist tööd ära ei teeks,” kinnitas ta.

Rutt Rimmel tunnistas, et kui ta nüüd peaks uuesti raamatuga alustama, siis ta teaks, mida teisiti teha.

“Ajalugu on uuritud osaliselt, n-ö valgeid laike on omajagu ja see sai ka raamatusse kirja pandud. Paljusid asju ei saagi enam teada. 1944. aasta raamatukogu põleng Põltsamaal hävitas väga palju dokumente. Materjale kokku otsides leiti noppeid siit ja sealt. See puudutas just esimest 50 aastat, järgmised 50 pakkusid aga väga palju materjali ja seal tuli põhiline välja selekteerida.”

Teist raamatut ta enda sõnul niipea koostama ei kipu. Esimene raamat sai akadeemilisem, kuid ükskord tuleks kaante vahele saada ka kõik lood ja huvitavad juhtumid.

“Meil oli selle raamatuga seoses väga palju hirme: kas saame hakkama, kas  raamat õigeks ajaks valmis saab ja missugune näeb trükitud teos välja. Kui raamat välja tuli, jäin ise üldjoontes sellega väga rahule,” lisas ta.

Maavanema aukirjad

*Nelli Orgmaa – ürituste korraldamise eest Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus

*Monika Aasa – pikaaegse aktiivse panuse eest maakonna terviseedenduses

*Rauno Kuus – pikaaegse aktiivse panuse eest maakonna terviseedenduses

*Karmen Allev – panuse eest Puurmani valla rahva tervisekäitumise kujundamisel

*Ene Viitkin – pikaajalise tegevuse eest esmaabikoolitajana

*Eha Niglas – rahvakultuuri ja noorte rahvamuusikatraditsioonide edendamise ja koolitamise eest

*Urmas Mägi – puhkpillimuusika traditsioonide edendamise ja hoidmise eest

*Marika Järvet – rahvakultuurisündmuste traditsioonide hoidmise ja edendamise eest

*Mai Simson – noorte koorilaulutraditsiooni hoidmise ja edendamise eest

*Ülar Martjan – rahvatantsutraditsioonide järjepidevuse hoidmise ja edendamise eest

*Maimu-Ly Kaarjärv – koolinoorte spordi arendamise eest Jõgevamaal

*Epp Hoovi – spordi arendamise eest Jõgevamaal

*Aimi Anniste – koolinoorte spordi arendamise eest Põltsamaal

*Aime Ojasoo – spordi edendamise eest Luua algkoolis

*Vallo Väljaots – spordi arendamise eest Jõgevamaal

*Perekond Laumets – Jõgevamaa 2014. aasta sportlikum perekond

Paremad terviseedendajad Jõgevamaal 2014

*Jõgevamaa tervist edendav tegu 2014 – kergliiklustee rajamine Põltsamaa ametikooli ja Kamari paisjärve vahele Põltsamaa vallavalitsuse poolt

*Jõgevamaa tervist edendav asutus 2014 – Jõgevamaa  gümnaasium

*Jõgevamaa teise sektori tervisetoetaja – perearstikeskus Alusalu osaühing

*Jõgevamaa terviseedendaja 2014 – Martin Toht

Rahvakultuurikeskuse tänukirjad

*Virve Muser – rahvakultuuri edendamise ja noorte rahvatantsutraditsioonide järjepidevuse hoidmise eest

*Merike Katt – meeste ja noorte koorilaulutraditsioonide hoidmise eest

*Helle Värs – laste rahvatantsutraditsioonide hoidmise eest

*Karin Uusküla – rahvatantsutraditsioonide edendamise ja hoidmise eest

*Valdi Reinas – laste- ja külateatrite näitemängutraditsiooni loomise ja edendamise eest

*Tiia Pärtelpoeg – kauaaegse kultuurielu edendamise ja kogukonna arendamise eest Maarja-Magdaleena paikkonnas

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemiad 2014

Jõgeva kultuurikeskus – Jõgevamaa rahvakultuurifestivali “Jõgeva ja Pedja vahel“ korraldamise ja eestvedamise eest

*Rein Karu – sisukate osatäitmiste eest Palamuse amatöörteatris ja Jõgeva linnateatris

*Keiu Kess – pühendunud töö eest kultuurielu edendamisel

*Tiina Kull – raamatu “Rahvarõivaid Vooremaa veerelt” koostamise eest

*Heldur Lääne – luulekogude väljaandmise eest

*Urmas Mägi – pühendunud dirigenditöö eest

*Merle Nisu – kultuuri- ja muusikaelu edendamise eest Jõgevamaal

*Igor Orlov – aktiivse Jõgevamaa spordielu edendamise eest

*Põltsamaa linnavalitsus – suursündmuse “Eesti lipp 130” korraldamise ja eestvedamise eest

*Tiia Pärtelpoeg – pikaajalise kultuuritöö edendamise eest Tabivere vallas

*Kristjan Rosenberg – heade sportlike saavutuste eest

*MTÜ Sokuturi – suviste noorte muusikalilaagrite korraldamise eest

*Indrek Uusmaa – sisukate osatäitmiste eest Palamuse amatöörteatris ja Jõgeva linnateatris

Siiri Õunap – raamatu “Põltsamaa raamatukogud. August Wilhelm Hupeli aegadest 21. sajandisse” koostamise eest

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi elutööpreemiad

*Eino Georg – suure pühendumusega tehtud töö eest noorte muusikute koolitamisel ning Jõgevamaa puhkpilliorkestrite järjepidevuse hoidmisel

Väino Treiman – pikaajalise pühendunud töö eest Jõgevamaa spordielu edendamisel

Eesti Kultuurkapitali, Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ühine kultuuripreemia “Jõgevamaa kultuuripärl 2014” maakona keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel – vabariikliku rahvaraamatukogude suveseminari korraldamise ja Põltsamaa raamatukogude väärika ajaloo trükisõnas talletamise eest.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus