Maakonna kuldristi pälvivad Kari Juhani Hätonen ja Andres Kert

Tänavu pälvivad Jõgevamaa kõrgeima autasu maakonna kuldristi Pajusi Valla Abikeskuse looja Kari Juhani Hätonen ja Merit Tarkvara rajaja Andres Kert.

</span>

Pajusi Valla Abikeskuse eesmärk on aidata kaasa inimese iseseisvale toimetulekule, tööhõivele ja sotsiaalse kaasatuse suurenemisele. Ühingu poolt pakutavad teenused on mõeldud isikutele, kellel on sotsiaalne kõrvalekalle ning kellel on iseseisvalt toime tulemisega raskusi. Hätonen on toimetanud Eestisse mitmesugust abi Soomest. Ta on hea näide sellest, kuidas keel ei ole takistuseks suhtlemisel ega asjaajamisel, et viia ellu oma eesmärke ning leida toetust oma ettevõtmisele.

Ettevõtte juhina pakub Andres Kert tööd 24 inimesele. Majandustarkvara turul on ta väikeettevõtete majandustarkvara turuliider. Praeguseks on Merit Tarkvara arendanud tegevust Soomes ja plaanis on jõuda ka Poola turule. Kert osaleb aktiivselt Põltsamaa Ettevõtjate Liidu töös.  

Panus maakonna arengusse

Maakonna hõberisti pälvinud Katrin Rajamäe eestvedamisel on läbi viidud mitmeid koolituspäevi. Turismiinfokeskuse ülevõtmise järel hakati tegelema rohkem ka sellealase arendustegevustega. Ta on korraldanud mitmeid omavalitsuste arendus- ja planeerimistegevusega seotud õppereise ja koolitusi, juhtinud  mitmete omavalitsuste arengukavade väljatöötamist ja täiendamist.

Veel pälvis hõberisti Perevara juhatuse liige Alo Teder, ta on töötanud põllumajanduse valdkonnas üle 25 aasta. Ta on kahe ettevõtte  juhatuse liige. Neis antakse tööd ligikaudu 150 inimesele. Teder osaleb aktiivselt ka kohaliku elu edendamises ja juhtimises, olles valitud Jõgeva vallavolikogu liikmeks valimisperioodidel 2005 – 2009 ja 2009 – 2013. Alates 2011. aastast on ta valitud vallavolikogu esimeheks. 2012. aastal omistati talle ka Jõgevamaa parima kodanikuühiskonna toetaja tiitel.

Hõberisti saanud osaühingu Juta & Kaido juhataja Kaido Lehtla ehitusettevõte on tegutsenud enam kui 15 aastat ja rikastanud sellega Jõgevamaa majanduselu. Viimasel kümnendil on ettevõte hakanud valmistama ka uksi ja aknaid. Suurt tähelepanu on Lehtla juhina pööranud oma töötajate töötingimustele. Ettevõte on pidanud juba algusaastatel oluliseks mitmete valdkondade toetamist.

Samuti hõberistiga autasustatud Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide seisis hea Jõgeva kohtu- ja politseimaja valmimise eest. Oma töö põhimõtte on ta sõnastanud järgmiselt: “Soovin olla inimestele avatud ja nendega suheldes inimlik ja lugupidav.” 

Jõgeva Vapimärgiga tunnustati koduloolast

Eilsel pidulikul õhtul Jõgeva kultuurikeskuses tunnustasid Jõgeva linnapea Mihkel Kübar ja linnavolikogu esimees Mai Treial Jõgeva linna teenetemärgi ehk vapimärgiga koduloolast Ülo Pärna, kes on õppinud ise tundma Jõgeva linna ja maakonna ajalugu, kogunud infot ja pildimaterjali möödaniku kohta ning koostanud mitmeid raamatuid. “Ülo Pärn on aidanud kaasa Jõgeva ajaloo säilimisele ning sellega seisnud linna hea maine kujundamise eest nii Jõgeval kui väljaspool linna,” ütles linnavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Hele Kull.

Jõgeva aumärgi pälvisid Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder, Jõgeva jäähoki kauaaegne eestvedaja ja propageerija Uno Veski, Jõgeva muusikakooli klaveriõpetaja Gerda Heinmaa, Jõgeva ühisgümnaasiumi huvijuht Gaja Mäesepp, Jõgeva gümnaasiumi ajalooõpetaja Jana Tiido ja Jõgeva Ehituse juhataja Tiit Saarva.

Reedeõhtusel pidulikul vastuvõtul tunnustati paikonna kõrgeima autasu, Torma valla aurahaga Torma põhikooli õpetajat ja draamaringi juhendajat Ülle Säälikut.

“Õpetaja Säälik teeb pühendumisega oma kutsetööd. Tema juhendatav kooli näitering OFF on aastate vältel saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkurssidel,” ütles vallavanem Riina Kull.

Torma Valla Aurahaga tunnustati ka osaühingu Sadala Agro tegevjuht Ahti Kaldet, kes juhib 1999. aastal loodud firmat, mille maakasutus oli möödunud aastal 5300 hektarit ja külvipind 4000 hektarit, veiste arv on tõusnud 2500-ni ja keskmine piimatoodang on 9600 kilgrammi. Sadala Agro annab tööd seitsmekümnele inimesele. Ahti Kalde on pälvinud ka  Jõgevamaa hea investori tiitli ja Jõgeva maavanema aukirja ettevõtluse edendamise eest. 

Aukodaniku tiitel pühendunud õpetajale ja ettevõtjale

Pühapäeval Pala kultuurimajas toimuval iseseisvuspäevale pühendatud kontsertaktusel kuulutatakse  valla aukodanikuks Anna Haava nimelise Pala kooli algklasside õpetaja Helle Värs. Kooli direktor ja vallavolikogu liige Malle Weinrauch kinnitas, et õpetaja Värsil on põhitöö kõrvalt olnud jõudu ja tahtmist juhendada noorkotkaste ja kodutütarde rühma. “Ta juhendab ka algklasside tantsurühma ja õpetab lastele liikluskultuuri. Helle hobiks on käsitöö. Ta on aidanud meie valla kultuurikollektiividele rahvarõivaid valmistada.

“Helle Värs on väga sõbralik inimene, teda hindavad nii lapsevanemad, kolleegid kui ka õpilased,” iseloomustas Malle Weinrauch tunnustuse pälvinud pedagoogi, kes on ka ise Pala kooli vilistlane.

Jõgeva valla aukodaniku tiitlit kannab eilsest Priit Saksing. Kui ta 1980. aastatel Jõgeva metsamajandit juhtis, oli tal suur roll majandi keskuseks oleva Kurista küla taristu (elamud, klubi, lasteaed) väljakujunemisel ning Endla looduskaitseala loomisel, hoidmisel ja tutvustamisel.

Aastatel 1988-1994 oli Priit Saksing  Jõgeva maavanem ning paljude muude ettevõtmiste hulgas aitas ta anda kaasaegsema ja kenama näo Kuremaale, Laiusele ja Siimustile. Peipsi Kalurite Ühingu esimehena on ta tutvustanud Jõgeva valda mitmetele nimekatele külalistele Eestist ja välisriikidest.

Praegu on Priit Saksing MANN Grupp nõukogu liige ja MTÜ Airaan liige ning osaleb aktiivselt Kurista külaelus. Ta on toetanud Jõgeva spordiklubi Tähe tegevust, tema ja ta pereliikmete kodu on aga pälvinud tunnustust mitmel kauni kodu konkursil. 

Perearstita pole turvatunnet

Palamuse valla värskeimaks aukodanikuks on aastakümneid selle kandi rahva tervise eest hea seisnud perearst Maie Einberg. 47-aastase arstistaažiga Einberg sai esimesed arstikogemused Rakvere lähedal Haljalas. 1971. aastal tuli ta aga tööle Palamusele, kus töötas ühtejärge 38 aastat: esiotsa haigla juhataja ja jaoskonnaarstina, pärast väikeste maahaiglate sulgemist ainult jaoskonnaarstina ning lõpuks perearstina.

Kui 2009. aasta suvel lahkus Maie Einberg Palamuse perearsti kohalt kavatsusega pensionipõlve pidama jääda, siis elu tegi oma korrektiivid ja nüüd tohterdab ta Puurmani kandi rahvast.

Lisaks aukodaniku väljakuulutamisele andis Jõgeva vald vabariigi aastapäeva eel välja ka kaks aunimetust “Elutöö eest”. Sel viisil tunnustati Laiuse raamatukogu kauaaegset juhatajat ja sisukate ajalookonverentside korraldajat Asta Leitenit ning Kuremaa teenekat sporditegelast Andres Lippurit.

Puurmani valla teenetemärgi saab kunagine kauaaegne koolijuht Toomas Annuk. Lisaks tunnustas vallavanem Rauno Kuus vastuvõtul erinevate aukirjadega veel 13 vallakodanikku.

Põltsamaa vald annab tänukirjad üle valla neljale perekonnale, kes on oma lapsi sporditegemisel tublilt toetanud. Tänu pälvivad Sirje ja Hannes Alusalu, Varje ja Harri Andruse, Katrin ja Heiki Kikkas ning Silva ja Andres Orion.

Pajusi valla teenetemärgid antakse perekond Lugusele ja Heino Laisaarele, lisaks saab vallalt tänukirja veel üheksa inimest. 

Maakonna kuldristi pälvivad

*Kari Juhani Hätonen

*Andres Kert

Maakonna hõberistiga autasustatakse

*Katrin Rajamäe

*Alo Teder

*Kaido Lehtla

*Liivi Loide 

Valdade aukodanikeks nimetati

*Helle Värs – Pala vald

*Priit Saksing – Jõgeva vald

*Maie Einberg – Palamuse vald

*Vilja Roots – Põltsamaa linn

*Mare Lettens – Pajusi vald 

HELVE LAASIK

JAAN LUKAS

RIINA MÄGI

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus