Maakonna keskusele uus juht

Eilsel Jõgeva vallavolikogu istungil valiti uueks vallavanemaks Taavi Aas. Kogemustega mees Põltsamaalt, kes on aastate jooksul ennast tõestanud nii Tallinna linna juhtides kui majandusministeeriumi vedades. Maakonnas elava mehe oma paati kutsumine on kindlasti arukas tegu. Seda enam, et vallavanema koht kuulub Keskerakonnale ja piirkonnas tugevad kandidaadid sellele kohale puuduvad. Seekord ei ole otsustajatel põhjust ka ette heita, et vallavanem ei ela Jõgeva linnas. Tegelikult saabki valda juhtida ka mujal elades ja vägagi edukalt. Mida rohkem suudame kasutada Jõgevamaal elavate inimeste potentsiaali, seda tugevamad me oleme.
Aeg on praegu keeruline ja kõikide Eesti omavalitsuste ees on sisuliselt samad probleemid. Mastaabid on erinevad, kuid mured sarnased. Seda tõdes ka äsja ametisse valitud vallavanem. Kõik see eeldab aga vallavalitsuselt ja eelkõige vallavanemalt õigeid otsuseid.
Taavi Aasa tulekuga suure valla juhiks ootaks kindlasti omavalitsuselt ka Jõgeva kui maakonnakeskuse olulisuse kasvatamist. Et Jõgeva vallast kujuneks maakonna vedur, mida loodeti tegelikult juba 2017. aasta sügisel. Sest seni kuni eksisteerivad maakonnad, vajab ka maakond oma südant, kes ühendab ja liidab. Jõgeva vald võiks ja peaks seda rolli täitma. Sellele viitas hiljuti ka ühe ministeeriumi kõrge ametnik, et Jõgeva peaks maakonnas võtma juhtrolli ja näitama ennast maakonna keskusena.
Taavi Aasal, kui tugeval juhil, on kõik eeldused selleks kindlasti olemas.

blog comments powered by Disqus