Maakonna Aasta õpetaja unistas õpetajaametist lapsest peale

Maakonna Aasta õpetaja tiitli pälvis tänavu Jõgeva Gümnaasiumi emakeele õpetaja Anneli Jäme, kes tunnistas, et pole kunagi unistanud mingist muust ametist ning selgitas, et pedagoogi tööd on raske hinnata vaid ühe aasta lõikes.

“Ta on lugupeetud nii kolleegide, õpilaste kui lastevanemate seas. Teda hinnatakse kui täpset, kohusetundlikku, mõistvat ja õiglast oma tööle pühendunud õpetajat.” Just nii oli kirjas Anneli Jäme iseloomustuses. Tiitel tuli emakeele õpetajale üllatusena ning ta selgitas, et loomulikult on see iga õpetaja jaoks suur tunnustus.

Samas lisas tänavune Aasta õpetaja, et õpetajatööd ei saa hinnata ühe aasta põhjal. “Eks see tiitel omistatakse ikka kindlate kriteeriumite järgi, kuid mina isiklikult leian, et õpetajat ei saa tunnustada vaid ühe aasta põhjal, tulemusi ja tehtud tööd tuleb vaadata kõikide töötatud aastate lõikes,” märkis Jõgeva Gümnaasiumi emakeele õpetaja.

Siiski sai tänavu üsna määravaks ka 14. märtsil tähistatud emakeelepäev, mis korraldati maakonna 5.-6. klasside lastele ning mille eestvedajaks oli just Anneli.

Jõgeva Gümnaasiumi emakeeleõpetaja on ka üsna innovaatiline. Kui väga paljude õpetajate hinnangul on infoühiskond ja interneti igapäevane kasutamine keeleliselt pigem pärssivaks kui edasiviivaks jõuks, siis Anneli Jäme selgitas, et keel on arenev ning infoühiskonna võlude ja valudega tuleb kohaneda. Internetis suhtlemine on muidugi äärmiselt mugav ning lihtne võimalus, kuid sellega kaasnevad ka takistused.

Õpetaja selgitas, et praegu tuleb rohkem tegeleda laste õpetamisel suure ja väikse algustähe õige kasutamise meelde tuletamisega, kui teha neile selgeks kuiva grammatikat ja kasvõi näiteks astmevaheldusi. 

Lastele ei tohi raamat olla hirmutav

Laste lugemisharjumuse või pigem harjumatuse üle õpetaja ei kurda. “Lastel tuleb teha lugemine harjumuspäraseks, kuid mitte sundides. Kõik sõltub ka väga palju kodudest. Kui kodust on lapsele sisendatud, et raamatute lugemine on täiesti ebavajalik tegevus, siis see kandub paratamatult ka lastele edasi,” tunnistas õpetaja.

Samas lisas ta, et praegusel ajal on palju selliseid raamatuid, mis tekitavad lastes sõltuvust. Kõige parem näide on Harry Potteri seeria, mis oli nii plahvatuslik, et õpetajatel oli raske lastele nende raamatute lugemisel järele jõuda. Momendil on populaarsed “Videviku” saaga romaanid, mida loetakse samuti üsna hea meelega.

Veel lisas õpetaja, et raamat ei tohi olla õpilastele ehmatav. “Kui mõned aastad tagasi pidid 10. klassi õpilased alustama oma kohustusliku kirjanduse lugemist antiikkirjandusklassika teosest “Kuningas Oidipus”, mille sisu on üsna šokeeriv, siis nüüd on võimalik valida ka palju pehmemate ja kergemate teoste vahel,” selgitas Anneli Jäme. Praegu alustavad kümnenda klassi õpilased kohustusliku kirjanduse nimekirjast teosega “Kuristik rukkis”, mille sisu on aegumatu, mida on oluliselt kergem lugeda kui “Kuningas Oidipust”, kuid samas on ka piisavalt sisukas, et panna õpilast laiemalt mõtlema.

Anneli kaks last, Joonas ning Annaliisa, on Jõgeva Gümnaasiumi lõpetanud kuldmedaliga. Praegu õpib Joonas ülikoolis füüsikat ning Annaliisa saksa keelt. Kusjuures Anneli oma lastele tunde ei andnud.

“Mul õnnestus sellest mööda pääseda,” lisas Anneli ning selgitas, et ta ei soovinud taotluslikult oma lapsi õpetada. “Ma püüan elada oma elu nii, et koolis olen pedagoog ja kodus ema, üldjuhul olen ma sellega hakkama saanud, kuid mitte alati,” lisas ta naljatledes. Samas selgitas emakeele õpetaja, et neil pole kunagi lastega probleeme olnud, et ema oleks kodus liialt õpetajarollis ja koolis emarollis.

Praeune palgasüsteem peletab pigem noori õpetajaid

Mis puudutab praegu järjekordselt aktuaalseks saanud õpetajate palgaküsimust, siis Anneli Jäme pole sedasorti inimene, kes läheks hirmsa hooga valjusõnaliselt selle nimel võitlusesse. Samas tekitab temas muret, et praegune palgasüsteem õpetajatöö juures võib eemale peletada noori õpetajaid.

“Õpetajal praktiliselt puudub karjääri tegemise võimalus. Võrdluseks-kui õpipoisist võib kunagi meister saada, siis õpetaja jaoks, pärast oma vanemõpetaja eksami tegemist enam praktiliselt kusagile pürgida ei ole,” selgitas Anneli. See, et kontrolltööde parandamine ja tundide ettevalmistamine on tasustamata, pole kellelegi saladus. Samas lisas Anneli Jäme, et motivaatoriks ja tasuks on tema jaoks seegi, kui õpilane tunneb aine vastu rohkem huvi, kui seda nõutakse koolitunnis ning on nõus osalema aineolümpiaadidel.

“Tegus õpetaja on omavalitsusele koormaks,” sõnas õpetaja Jäme ning põhjendas, et tegus õpetaja, kes suudab oma õpilased panna aine vastu huvi tundma, julgustama neid osalema olümpiaadidel, siis ta mõnes mõttes kohustab ka omavalitsust tegema väljaminekuid tubli õpilase tunnustamisel.

Kuigi õpetajatöö nõuab palju pühendumist, tegutsemist mõneski mõttes vabatahtlikkuse alusel, röövib palju aega isiklikust elust ning see amet on olnud ning ka kardetavasti jääb pikaks ajaks alatasustatuks, siis on hea meel näha õpetajaid, kes teevad oma tööd rõõmuga, öeldes, et pole kunagi unistanud mõnest muust ametist. “Ma ei kurda,” kinnitas ka Jõgevamaa Aasta õpetaja Anneli Jäme.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus