Maakonna aasta lasteaiaõpetaja tiitli pälvis Silvi Teppan

Maavalitsuse ja omavalitsusliidu ühiskomisjon tunnustas käesoleva aasta lasteaiaõpetaja austava tiitliga Torma lasteaia  “Linnutaja” õppealajuhatajat Silvi Teppanit.

Igal sügisel enne õppeaasta algust kogunevad Jõgevamaa lasteaednikud traditsioonilisele metoodikapäevale, kus arutletakse mõnel elukutsega seotud aktuaalsel teemal ning tunnustatakse parimaid.  

 Seekord toimus kokkusaamine Põltsamaa ühisgümnaasiumi ruumides.

Ainus kohtumine aastas

Põltsamaa lasteaia “Tõruke” juhataja Helje Tamme sõnul on selline õppeaasta eel toimuv metoodikapäev kujunenud ainsaks sündmuseks aastas, kus Jõgevamaa lasteaiaõpetajad kohtuvad.  

Traditsiooniliselt algas sündmus maavanema tervitusega. Viktor Svjatõšev jagas tänukirju lasteaednikele, kelle nende kollektiivid parimate töötajatena esitanud olid.

Seekordne metoodikapäev käsitles laste toitumist ja kandis pikka pealkirja “Eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismudelid seoses toidu valiku ja söömisega”.

 Helje Tamm nentis, et toidud, mida lasteaias pakkuda tuleb, et laps kõik organismile vajalikud toitained kätte saab, on küll ette kirjutatud,  kuid iseküsimus on, kas laps need toidud ka ära sööb. Oma kogemustest teadis ta rääkida, et mõned lapsed söövad ainult kindlaid toite, mõned ei hakka aga üldse laua ääres sööma. Siis tuleb leida lahendused, kuidas lapsele toit meeldivaks muuta, kuidas talle toitu pakkuda, pidades silmas, et see võimalikult tervislik oleks. Äsjasel metoodikapäeval just sellistel teemadel arutletigi.

Eelistada tasuks omamaist

Laste toitumisega seotud probleeme käsitleti nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, katsete abil. Koolitajateks olid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži õppejõud Kadri Koha ja Amino Põldaru. Helje Tamme sõnul on ta kuulanud väga erinevate toitumisspetsialistide nõuandeid ning tõdenud seejuures, et sageli räägitakse üksteisele vastu. Iga lasteaednik peab oskama sealt ise enda jaoks õiged nõuanded ja parimad praktilised lahendused välja noppida. Usaldada tuleb pigem oma intuitsiooni ja lähtuda põhimõttest, et toiduks tuleks kasutada neid saadusi, mis kasvavad läheduses.

Coca-Cola ja piimaga tehtud katse kinnitas, et igal juhul tuleb eelistada omamaist ja tervislikku toitu võõrsilt pärit tundmatu  koostisega toitudele.

 Seekord oli metoodikapäeva korraldajaks Põltsamaa lasteaia “Mari” õppealajuhataja Annika Kreitsman. Rahastasid Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ning Jõgeva maavalitsus.

 TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus