Maakonna Aasta koolitajaks valiti Liia Lust

Tänavu 14.-21. oktoobrini kestva Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames pälvis Jõgevamaa aasta koolitaja tiitli Liia Lust, aasta õppijaks tunnistati Liis Reimann, aasta õpiteoks kuulutati digiõpe Põltsamaa ühisgümnaasiumis, koolitussõbralikumaks organisatsiooniks Põltsamaa lasteaed Tõruke. Esimest korda valiti ka maakonna aasta raamatukogu, milleks on maakonna keskraamatukogu.


Jõgevamaa aasta koolitajaks valitud Liia Lust ütles, et tema koolituste põhilisteks sihtrühmadeks on põllumehed ja teised tootjad maapiirkondadest. “Viimase ettevõtmisena organiseerisin õppereisi Saaremaale, kus külastame kuut ettevõtet ja aasta küla Leedrit. Teemaks ühistegevus ja muu maaettevõtlus ning kogukondlikud tegemised. Kuid peamiselt viin läbi koolitusi põllumajandus- ja maaelutoetuste tingimuste tutvustamiseks ja õpetan projektidega ümberkäimist.”

Uueks vormiks on tõusmas õpiringid

“Olen korraldamas õpiringi alustavatele põllumajandustootjatele. Õpiring käib koos korra kvartalis ja esimesel korral arutame koos läbi, ning lepime kokku neid huvitavad teemad. Õpiringis peaks osalema viis kuni kümme inimest,” märkis Liia Lust.

Lusti sõnul on koolitaja töös oluline, et teema endal väga hästi selge oleks, samuti meisterlik eneseväljendusoskus ja emotsionaalne teema edasiandmine

“Alati tuleb arvestada põllumajanduses valitsevate töötsüklitega. Kevadkülvi ajal ja koristusperioodil ei ole mõtet midagi korraldada. Samuti hindab põllumees, et saab vastused teda huvitavatele tootmist puudutavatele teemadele. Kui ei tea vastust kohe, siis selgitan välja ja vastan kirjalikult,” lisas Lust. Ta on korraldanud 2015. aastal 30 infopäeva ja olnud lektoriks 22 infopäeval. Lisaks jõgevamaastele on tema koolitustel osalejaid ka naabermaakondadest.

Liia Lust tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, kuulub mitmetesse maaeluministeeriumi komisjonidesse. Konsulenditööd teeb Lust maaettevõtluse, finantsmajanduse ja kogukonna alal.

Õppis gümnaasiumis koos pojaga

Aasta õppija tunnuste pälvinud Liis Reimann ütles, et keskharidust omandama ergutasid teda töökoha otstingud, kus gümnaasiumiharidusel tööandja poolsetes valikutes kaalukas osa. Samuti soov olla toeks teatud õpiraskustega pojale, kes nüüd samuti küpsustunnistuse sai. “Me läksimegi koos keskharidust omandama,” ütles Liis, kes töötab Voore külalistemajas peakokana.

“Õpingutel Jõgeva täiskasvanute keskkoolis meeldisid mulle kõige rohkem humanitaaraineid. Väga head muljed on klassijuhataja Maie Pedast, erudeeritud ja abivalmis pedagoogist, samuti matemaatikaõpetaja Tiiu Vaiknemetsast ja ka teistest õpetajatest,” ütles Reimann.

Jõgevamaa Aasta õppija nominentideks on Sirje Pint, Armand Hansaar ja Agur Truusa

Jõgevamaa Aasta haridusteoks on kuulutatud digihüpe ehk digipööre Põltsamaa ühisgümnaasiumis, kus õppetöö prioriteediks on tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipäveduse arendamine.

Maakonna aasta koolitussõbralikumas organisatsioonis, Põltsamaa lasteaias Tõruke, on järjepidevaks tegevuseks kvalifikatsioonitaseme tõstmine, mille tulemusena on mitmed õpetaja abid omandanud õpetaja kutse. Traditsioon on aasta õppija ja aasta tegija valimine.

Täiskasvanudhariduse edendamist silmas pidades Jõgevamaa aasta raamatukoguks valitud maakonna keskraamatukogu on 2015. aastal korraldanud 19 koolitust 391 osalejale ja 115 individuaalkoolitust, silmaringe arendavaid reise lugejatele Alatskivile ja Peipsiveere vanausuliste aladele, Sillamäele ja Narva, Vastseliina ordulinnusesse, Süvahavva villavabrikusse ja Mooste mõisa ning Tallinnasse Kadrioru kunstimuuseumi. Läbi on viidud mitmeid õpitubasid, näiteks lastevanematele peresuhete teemadel, üldhariduslikke koolitusi ja tuntud kirjanike-kunstnike loomingule pühendatud salongiõhtuid.

“Tänavu peetakse TÕN-i raames silmaringi arendavaid ja praktiliste oskuste pagasit täiendavaid üritusi paljudes maakonna paikades. Nädala motoks on “Õige aeg on õppida”,” ütles TÕN-i Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt. Tema sõnul peetakse Jõgevamaa tänu- ja tunnustamisüritus 27. oktoobril Voorel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus