Maakondlik koostöö vajab koordineerimist

Põltsamaa vallavolikogu istungil tutvustas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) tegevust selle organisatsiooni nõukogu esimees Enn Kurg. Põltsamaa vallavanem Margus Möldri sõnul tuleb valla juhtkonnal ja volikogu liikmetel kaaluda, milline organisatsioon võtab Jõgevamaa omavalitsuste arendustegevuse koordineerimise üle olukorras, kus maavalitsused on kadumas ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit likvideerimisel. Need ülesanded saab üle võtta JAEK. Arendustegevuse koordineerimiseks on riik maakonnale ette näinud toetusraha üle 100 000 euro. Kui sellist organisatsiooni ei ole, kes arendustegevust koordineerib, siis seda raha ka maakonda ei tule.

Enn Kurg lausus, et tema esindab tegelikult kaht organisatsiooni. Üks nendest on JAEK. Samas kuulub Enn Kurg ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatusse. Enn Kure sõnul soovib rahandusministeerium, et ka pärast maavalitsuste likvideerimist maakondlik koostöö jätkuks. Kui koostöö Jõgeva maakonnas jätkub, eraldab rahandusministeerium Jõgevamaale 107 768 eurot. Selleks peab Jõgevamaal olema lepingupartner, kellega vastav leping sõlmida ja kellele see summa üle kanda.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liitu kuulus enne omavalitsuste ühinemist maakonna 13 omavalitsusest 11. Pärast kohalikke valimisi on välja kujunenud olukord, kus maakonda tekkis kolm omavalitsust ja ainsaks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu õigusjärgseks liikmeks on jäänud ainult Põltsamaa vald. Seda põhjusel, et ühinenud Põltsamaa valda kuuluvad neli omavalitsust olid ka enne valimisi Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu liikmed. Enne ühinemist ei kuulunud Jõgeva piirkonnas omavalitsuste liitu Jõgeva linn ning Mustvee piirkonnas Avinurme vald ja Lohusuu vald. Seaduses on sätestatud, et kui üks või mitu ühinenud omavalitsust ei kuulunud enne ühinemist maakonna omavalitsuste liidu koosseisu, siis arvatakse ühinenud omavalitsus omavalitsuste liidust välja. Jõgevamaa Omavalitsuste Liit saatis Jõgeva ja Mustvee vallale kutsed ettepanekuga maakonna omavalitsuste liiduga ühinemiseks. Enn Kure sõnul on teada, et mõlemast vallast on sellele ettepanekule tulemas eitav vastus. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu põhikirjas on sätestatud, et kui liitu kuulub alla poole maakonna omavalitsustest, siis omavalitsuste liit likvideeritakse. Seetõttu jätkab ainukese Jõgevamaa omavalitsuste koostööd koordineeriva organisatsioonina tegevust JAEK. JAEK-i põhikirja muudetakse nii, et iga maakonna omavalitsust esindab JAEK-i nõukogus kaks liiget. See loob olukorra, kus JAEK, kui omavalitsuste koostööd koordineeriv organisatsioon, on omavalitsuste kontrolli all. Enn Kurg lausus, et igati mõistlk oleks rahandusministeeriumi lubatav summa maakondlikuks arendustegevuseks ära kasutada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus