Maakonda tutvustav mälumäng pakub huvitavaid teadmisi

Nüüd on võimalus Jõgevamaad  paremini tundma õppida ja ka teemakohastes teadmistes mõõtu võtta mälumängus “Kui hästi tunned Jõgevamaad”, mis peaks jõukohane ja huvipakkuv olema kooliõpilastele, tudengitele ja kutseõppeasutuste õppuritele, aga ka kõigile teistele, kes peavad lugu avarast silmaringist ja harivast ajaviitest.

Idee koostada Jõgevamaad tutvustav mälumäng tekkis Peipsi Piirkonna Arenduskoja juhatuse eelmisel liikmel Katrin Lossil neli aastat tagasi. “Katrin mängis koos sõpradega Eesti mälumängu ning keegi seltskonnast tuli ideele, et selline  võiks olla ka Jõgevamaast. Idee teostamiseks  kulus neli aastat. Lõpuks saadi mälumängu tegemiseks tänu Leader-meetmele toetust Jõgevamaa Koostöökojast. Samuti toetas  Jõgevamaa Omavalitsuste Liit,” rääkis mälumängu loomis- ja saamisloo üks eestvedajaid,  MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus juhataja Anne-Ly Võlli. 

Kõige nooremad mängijad 12-aastased

Mängu on võimalik mängida kahekesi või neljakesi. “Kõige nooremad mängijad võiksid olla 12 aastased, kuigi mingeid vanusepiire ei seata. Kõige rohkem sobibki mäng kooliõpilastele. Usutavasti tunnevad mängimisest rõõmu ka kahekümneaastased ja vanemad, kelle seas populaarsed “Alias” ja teisedki seltskondlikud mängud. Jõgevamaa mälumängus on  kokku 119 küsimusekaarti, igal kaardil viis küsimust erinevast valdkonnast. Näiteks on  ühel kaardil küsimus, missugune Vooremaa järv ei kuulu Emajõe vesikonda. Mäng pakub kohe kindlasti mängulusti ja põnevust, lisaks avardab silmaringi ja rikastab teadmistega kodukoha aja- ja kultuuriloost, loodusest jne. Samuti peaks mäng suurendama maakonna turismiobjektide külastatavust,” rääkis Võlli, kes valis mälumängu välja kümmekond küsimust.

“Uno Ainsoo on mälumängu toimetaja ja mõelnud aastaid välja küsimusi ka Peipsi Piirkonna Arenduskoja korraldatud mälumänguturniirile. Tänusõnad kõigile, ka neile, kes kaasa aitasid ja kelle nime ma juhuslikult ära võisin unustada. See oli suur ja mahukas töö,” rõhutas Võlli.  

Esialgu trükiti tuhat mängu

Jõgevamaa mälumängud trükkis Ecoprint Tartumaalt ning trükivalgust nägi tuhat mängu. Suurem osa mängudest läheb laialijagamiseks kõikidele omavalitsustele, kes omakorda jagavad mänge haridusasutustele ja raamatukogudele või siis kingivad maakonna külalistele. Osa mänge saab Jõgevamaa Koostöökoda ja Omavalitsusliit.

Mängu soetamise võimalus tavakodanikul kahjuks praegu küll puudub, kuid õige varsti peaks saama mänguga tutvuda raamatukogudes ning üldhariduskoolides,“ ütles Anne-Ly Võlli. “Hiljem on plaanis tellida mängust kordustrükk ning siis avaneb võimalus mängu levitamiseks kõikidele soovijatele,” ütles ta.

Küsimuste koostamisel aitasid kaasa

Helve Zobin, Kalev Karu, Nele Tõnissoo, Anu Saul, Katrin Loss, Valdi Reinas, Siiri Salumägi, Tiina Raudsepp, Ants Lindsalu, Andres Annok, Aarne Neimann, Enda Kalm, Olav Auksmaa, Linda Aednurm, Margit Soieva, Aili Kalavus, Katre Ilmjärv, Ene Seppa, Tiina Kull, Anne Kana, Viivi Lani, Vello Päll, Uno Ainsoo.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus