Maakond sai toetust koostöö analüüsiks

Riigi tugiteenuste keskus kinnitas omavalitsuste koostöö ja teenuste osutamise võimekuse meetmest toetust saavad projektid.


2019. aasta sügistalvel korraldatud taotlusvooru eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse suurendamist avalike teenuste osutamisel ja ühisasutuste moodustamisel ning omavalitsuste maakondlikku, regionaalset ja üleriigilist koostööd.
Toetust sai taotleda ka omavalitsusüksuse sisekontrollisüsteemi ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks kohalikul tasandil. Toetus võimaldab mitmel ühinenud omavalitsustel jätkata haldusreformi käigus moodustunud uue organisatsiooni edasiarendamisega.
Taotlusvoor kuulutati välja eelmise aasta sügisel ning kokku laekus 31 projekti, millest 12 said positiivse toetusotsuse. Riigi tugiteenuste keskuse elukeskkonna arendamise talituse juhataja Jaak Puistama sõnul jäävad toetuste suurused vahemikku 8542 kuni 24 990 eurot.
„Maakondliku ja regionaalse koostöö analüüsimiseks said toetust Rapla, Võru, Jõgeva ja Ida-Viru omavalitsusliidud või arenduskeskused.
Peale selle tõstaksin esile avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamise projekti Viljandi linnas ja selle lähiümbruses. Samuti toetati omavalitsuste asutuste struktuuri korrastamise projekte Põltsamaa ja Jõgeva ning Tõrva ja Otepää vallas ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamise projekti Rakvere linnas,“ andis Puistama ülevaate.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus