Maagaas Põltsamaale – keskkonnasäästlik arengumootor

Oluline on maakonna kõikidele piirkondadele anda võimalus võrdselt areneda. Ühena maakonna kümnest arenguvisioonist olen välja käinud plaani rajada Põltsamaani Laiuselt alguse saav maagaasi trass. See soodustab ettevõtluse arengut mitte ainult Põltsamaal, vaid ka maakonna kahe suurima omavalitsuse – Jõgeva ja Põltsamaa linna – vahelisel alal.

Põltsamaa piirkonnas puudub hetkel maagaasi tarnimise võimalus, kuid huvi ning vajadus, eelkõige ettevõtete poolne, on suur. See piirkond on viimaste aastatega kiiresti arenenud ning ka ettevõtjad on saamas õiget hoogu, mida kinnitavad sinna hiljaaegu tehtud suured investeeringud.

Gaasitrass Laiuselt Põltsamaale

Korraliku infrastruktuuri üheks osaks on vaieldamatult odavama ja keskkonnasõbralikuma energiaallika kättesaadavus, mis loob piirkonna ettevõtjatele soodsamad tingimused arenguks. Samuti on see signaaliks mujalt tulevatele investoritele, et nad on oodatud ning maakond omalt poolt soosib nende tegevust. Selle tulemusena tekib maakonda juurde uusi töökohti ning pidurdub siinsete noorte lahkumine kodukandist.

Tänaseks on Jõgeva Maavalitsus alustanud mitmete eeltegevustega, mis valmistaksid ette piirkonna vajadustele võimalikult täpselt vastava ning optimaalse gaasitrassi planeerimise ja ehitamise liinil Laiuse-Põltsamaa.

Trassi projekt peaks valmima selle aasta lõpuks ning kuigi esialgu on objekti valmimise aastaks planeeritud 2008, loodame tegelikkuses selle ettevõtmisega ühele poole saada juba varem.

Gaasitrassi rajamisega muutub lihtsamaks soojusenergia tootmine, millega pidurdub soojahinna tõus tarbijaile ning muutub läbipaistvamaks ka hinnakujundus. Samuti annab gaasiga varustatus kindlasti lisaväärtust kinnistutele. Oluline on ka maagaasi keskkonnasäästlikkus – tegemist on ühe keskkonnasõbralikuma kütuseliigiga, mille kasutuselevõtt vähendab saastet ja looduse reostumist.

Ümarlaud 7. veebruaril

Gaasitrassi ehitamise teemal soovime korraldada kõigi huvipoolte osavõtul ümarlaua 7. veebruaril kell 13.00 maavalitsuse saalis, kuhu on kõik huvilised kutsutud. Samas palume teie kaasabi gaasivõrgustiku kulgemise asukoha täpsustamisel ning potentsiaalse gaasivajaduse hindamisel. Lisame Vooremaa 7. leheküljel ka küsitluslehe, mille palume täita kõigil nii munitsipaal- kui ka eratarbijatel, kes soovivad gaasitrassiga ühineda. Palume teie vastuseid hiljemalt 1. veebruariks saadetuna kas kirjalikult Jõgeva Maavalitsuse aadressil Suur 3, 48306 JÕGEVA või elektrooniliselt aadressil areng@jogevamv.ee.

Kui leiate, et mõne olulise võimaliku eratarbija poole peaks maavalitsus pöörduma otse nii gaasivajaduse väljaselgitamiseks kui nende osalemiseks 7. veebruari ümarlaual, palume neist anda teada nii kiiresti kui võimalik e-kirja aadressil areng@jogevamv.ee

Maakonna kümne arenguvisiooniga järgnevaks viieks aastaks saab tutvuda Jõgevamaa interneti koduleheküljel aadressil http://www.jogevamaa.ee

Aivar Kokk, maavanem

blog comments powered by Disqus