Maa taotletakse munitsipaalomandisse

 

Põltsamaa linnas on plaanis välja ehitada kergliiklustee lõik, mis hakkaks ühendama Lossi tänava äärset kergteed  kesklinnast kuni Kooli tänavani ja Pika tänava otsast kuni Põltsamaa ametikoolini kulgevat kergteed.

Kõnealuse teelõigu väljaehitamiseks on tarvis taotleda selle juurde kuuluv teenindusmaa munitsipaalomandisse.

Põltsamaa linnavalitsuse maanõuniku Gerli Aimla sõnul taotletakse selle tee ehitamiseks raha kergliiklusteede toetusskeemist.

Kergliiklustee on vajalik jalakäijate ja jalgratturite ohutuse  tagamiseks. Selle ehitamiseks andis Põltsamaa linnavolikogu möödunud aasta oktoobris välja garantiikirja omafinantseeringu tagamiseks. Põltsamaa linna munitsipaalomandisse taotletava kergliiklustee juurde kuuluva teenindusmaa suurus on 15 375 ruutmeetrit ja selle sihtotstarve on transpordimaa. Põltsamaa linnavolikogu liikmed toetasid kergliiklustee rajamiseks vajaliku teenindusmaa taotlemist Põltsamaa linna munitsipaalomandisse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus