Ma pean Sind südamega kuulama

Miks küll meenuvad hinges need Arne Oidi kirjutatud lauluread? Tänasel Jõgeva vallavolikogu istungil on päevakorras ka vallavara müügi arutelu. Esmapilgul pole selles ju midagi imelikku.


Ent see on eelnõu, mille kaudu võib muuta meie valla/linna inimeste elu turvalisemaks, et oleks meel rahul ja homses võiks kindlad olla. Et sinu hääl vallakodanikuna on olnud kuulatud ja kuuldav. Aga. Vallavalitsus soovib müüki panna endise linnaraamatukogu hoone Laial tänaval (suletud netopind 934,6 ruutmeetrit). Päevakeskuse rajamine eakate ja puuetega inimeste ning noortekeskuse, aga ka teiste huviliste vaba aja sisuga täitmiseks oli ettenähtud mitmed aastad tagasi vastu võetud linna arengukavas ja ka viimases, valla arengukavas aastani 2028.

Pensionäride Ühendus on ruume taotlenud juba sellest ajast kui Eesti riik vabaks sai. Endised linnaraamatukogu ruumid Laial tänaval koos puuetega inimeste kojaga oleks kõige sobivamad. Hea juurdepääs on väga oluline, sest päevakeskust hakkavad külastama ju eakad inimesed. Paljud puudega inimesed ja eakad arvestavad oma liikumisel ühest punktist teise, vahepealsete istumis- ja puhkamisvõimalustega ja iga 100 meetrit lisaliikumist võib saada takistavaks teguriks ühistegevustes osalemisel. Jõgeva linn on vist vabariigis ainus omavalitsus, kus selline päevakeskus puudub.

Senised antud lubadused

Viimatises valla arengukava koostamisel mõlgutati mõtteid, et edaspidi tuleks endine põhikooli hoone Piiri tänaval (suletud netopind 6018,2 ruutmeetrit), kohandada teenuskeskuseks, suurendamaks pakutavate teenuste hulka. Päevakeskus rajada kesklinna. Vallavalitsus on kaalunud ka koolihoone müüki, täna tunneb endise põhikooli Piiri tänava hoone vastu huvi Päästeamet. Eks nüüd oleneb siis juhtidest, kuidas läbirääkimised kulgevad. 

Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon otsustas kõigi komisjoni liikmete poolhäältega septembris 2018, käivitada multifunktsionaalne eakate keskus/loomemaja, Jõgeva linnas aadressil Lai tänav 4 juba 2019. aastal. Arengukava vastuvõtmisel loobuti küll päevakeskuse rajamise konkreetsest, asukohta täpsustavast aadressist. Kuid kirja sai, et päevakeskus rajatakse Jõgeva linna ja selleks eraldatakse valla projektipõhiste taotluste kaasfinantseerimiseks 50 000 eurot. Nii on mitmel korral on olnud kohaliku võimu poolseid lubadusi, et päevakeskus võiks saada ruumid just Lai tänava linnaraamatukogu endises hoones.

Ent vallavalitsus soovib nüüd panna maja hoopiski müüki. Vallavolikogu majanduskomisjonis on küsimust arutatud kahel korral ja ei ole müüki toetatud, kuid vallavolikogu eelarvekomisjon on müügi poolt. Ei aidanud seegi, et seenioride ja puuetega inimeste ühise nõupidamise materjale tutvustati ka komisjoni koosolekul ning põhjendati, miks on päevakeskuseks sobilikum endine linnaraamatukogu hoone. See ei olnud jutt suusoojaks, vaid eelnevalt oldi tutvutud mõlema hoonega, peetud omavahel nõu ja siis ettepanekud tehtud. Tõsiselt, kaalutletult, et kõige sobivamad ruumid eakate ja puuetega inimeste päevakeskusele on Laial tänaval endised linnaraamatukogu ruumid. Sisuliselt ei vaja I korruse ruumid ehituslikke ümberkorraldusi välja arvatud kaldtee puuetega inimestele, olemas on kohandatud WC.

Hoolitsus inimese eest

Et tegemist on sotsiaalmaaga, ei ole vaja ka maa sihtotstarvet muuta. Nähti palju eeliseid, vaatajail lõid silmad särama – see on meie kodu, meie võimalus nautida koosolemist. Sest linnasüdame asukoht on sobiv niinimetatu KEK-i linnaosa kui ka üle raudtee linnaosas elavatele inimestele. Ühistranspordi (bussi- ja rongijaama) lähedus. Jõgeval kui maakonna- ja vallakeskuses asuvasse päevakeskussesse on kindlasti oodatud kõik piirkonna eakad ning puudega inimesed osalema korraldatud üritustele ja ühistegevustele, nõustamistele – seda igal aastaajal ja iga ilmaga.

Õueala kasutamise võimalused on avarad, võib arendada näiteks invaparki, kus trenažöörid, iste- ja puhkamisekohad, õuesõppeks jpm. Väga oluline ja vajalik on noorte ning eakate sidususe tugevdamine, kui olla koos noortekeskusega ühes majas, siis oleks see võimalus.

Kokkuvõtteks: tõsi, tänaseks on Jõgeva vallas hooneid, mille kasutamise vajadused on muutunud või muutumas. Ühelt poolt on mõistetav majandusmure, aga teisalt on oluline, et tulevasele päevakeskusele pakutavad ruumid kasutajate silmad ka särama panevad, et need oleksid hubased ja koduse õhkkonnaga, keskse asukohaga ning ruumide osas oleks n-ö ristkasutuse võimalus.

Millal jõuame üksmeelele, et inim- ja sotsiaalne kapital on Eestile ja ka vallale kõige tähtsamad ja näitame seda tegudes, mitte üksnes sõnades valimisplakatitel? Ma loodan, et eeloleval vallavolikogu istungil saab otsustamisel aluseks, et hoolitsus ja vabakonna inimeste ettepanekute arvestamine on meie kõigi kõige otsesem kohustus.

Loodan, et vallavolikogu liikmed seda üheselt mõistavad ja näitavad eelnõu hääletades üles head tahet, mis on suunatud eakate ja puuetega inimeste senisest suuremale väärtustamisele, nende ettepanekute arvestamisele – nimelt 85 inimest on hääletanud 30. oktoobril Lai tänavale avatava päevakeskuse poolt, lisaks kahele varasemale küsitlusele eakate ja puuetega inimeste hulgas.

Head volinikud! Jõudkem endas otsusele, jätame selle kodu (loe: päevakeskuse) rajamise võimaluse Laia tänava hoonesse alles… Mõelgem koos nendele Arne Oidi laulusõnadele:

„Ma pean Sind südamega kuulama…

…Ma pean Sind südamega vaatama,

sest liialt palju pagemist on pilkudes…”

 

MAI TREIAL, Jõgeva vallavolikogu esimene aseesimees

blog comments powered by Disqus