Voore kool sai 31956 ja Laiuse kool 26 458 eurot investeeringutoetust

Siseministeerium jagas regionaalseid investeeringutoetusi, kus toetust said ka kaks Jõgeva maakonna projekti – Saare vallavalitsus sai Voore põhikooli õppeklasside remondiks 31 956 eurot ning Jõgeva vallavalitsus 26 458 eurot Laiuse põhikooli lasteaia rekonstrueerimiseks, teatas siseministeeriumi pressinõunik.

Riigihalduse ministri käskkirjaga moodustatud komisjon otsustas regionaalsete investeeringutoetuste programmist anda õppimis-, sportimis-, vaba aja veetmise- ja hoolekande tingimuste parandamiseks 37 projektile kokku 1,1 miljonit eurot toetust.

Riigihalduse minister Arto Aas märkis, et hasartmängumaksust rahastatavast programmist taotlesid toetust kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. “Seekordsest taotlusvoorust said toetust mitmed hooldekodud, kultuuri- ja rahvamajad, koolid ja lasteaiad. Nii andsime toetust kümnele lasteaiale erinevatest Eesti maakondadest, et lapsed saaksid oma lasteaiapäevi võimalikult heades tingimustes veeta,” ütles minister.

Samuti jagus toetust mitmetele rahvamajadele ja kultuurikeskustele. 2015. aasta kevadvooru laekus kokku 140 taotlust, mida menetleti kahes etapis. Vooru teises etapis menetleti kokku 48 üleriigilise ja kohaliku tähtsusega projekti, mis taotlesid toetust 1,45 miljonit euro ulatuses. Taotlusi hinnanud komisjon otsustas toetada 37 projekti kogusummas 1 096 573 eurot.

Programmi eesmärgiks on tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust regioonides ning toetada kohaliku elukeskkonna arengut. Programmi toetused on suunatud ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde teostamiseks hoonetes ja rajatistes hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks.
Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust rahastatav programm käivitati 1998. aasta kevadel. Programmi algusest kuni tänaseni on menetletud 6901 projekti, millest on toetust saanud 2119 projekti kogusummas 39,145 miljonit eurot. Siseministeeriumile eraldatakse programmi jaoks 12,7 protsenti hasartmängumaksu laekumistest.

Taotluste esitamise järgmine tähtaeg on tänavu 15. september. Lisainfot toetuste taotlemise kohta saab siseministeeriumi koduleheküljelt ja EASi veebilehelt.
Vooremaa