Viiekümnes kesktalvine veelinnuloendus tuleb 16. – 17. jaanuarini

Tänavu 16. – 17. jaanuarini toimub viiekümnendat aastat rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus, mille algatamisel osales ka Eesti. Arvestatakse kõiki jaanuaris tehtud vaatlusi. Selle loendusega kogutakse teavet veelindude talvitusalade kohta ning jälgitakse liikide arvukuse muutusi ja seisundit, teatas Eesti Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse projektijuht.

Väikese riikide rühma initsiatiivist on praeguseks välja kasvanud maailma suurim ja laiaulatuslikem lindude seireprogramm, kus igal aastal osaleb üle saja riigi. Selle seirega kogutud andmete alusel on maailmas kaitse alla võetud ligi viis miljonit ruutkilomeetrit märgalasid, määratletud tuhandeid rahvusvahelise tähtsusega linnualasid, selgitatud välja paljude vee- ja rannikulindude asurkondade seisund ja astutud samme nende liikide kaitseks.

Viimati kinnitati eelmisel aastal näiteks meilegi väga olulise liigi auli rahvusvaheline kaitse tegevuskava.

Eestis toimus esimene kesktalvine veelinnuloendus 1957. aastal. Kümme aastat hiljem olime nende riikide seas, kes leppisid kokku ühtsetes reeglites ja alustati seiret, mis kestab tänaseni. Rahvusvaheliselt koordineerib seda organisatsioon Wetlands International Hollandist, meil
Eesti Ornitoloogiaühing. Kesktalvine veelinnuloendus on Eesti üks populaarsemaid lindude seire projekte, kus mõnel aastal on osalenud peaaegu kakssada loendajat. Osalemiseks tuleb endale sobival jäävabal rannikulõigul või siseveekogul määrata ja kokku lugeda kõik veelinnud. Loendus püütakse kõigis riikides läbi viia jaanuari kesksel nädalavahetusel, sel aastal 16.-17. jaanuaril, kuid arvestatakse kõiki jaanuaris tehtud vaatlusi. Vaatlusandmed tuleb sisestada e-Elurikkuse andmebaasi http://iris.ut.ee/elurikkus/ või saata Eesti Ornitoloogiaühingule aadressil Veski 4, 51005 Tartu.

Kesktalvise veelinnuloenduse ja varasemate aastate aruannetega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/taxonomy/term/8.

Vooremaa