Valmis nutikas linnumääraja

Eesti Ornitoloogiaühing koostöös ettevõtetega 5D Vision ja Walk & Learn on valmis saanud nutika linnumääraja, teatas Eesti Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse projektijuht. See aitab algajal linnuhuvilisel looduses kohatud linnuliiki tuvastada silma hakanud tunnuste, näiteks suuruse, noka kuju, värvuse, elupaiga vm järgi. Määraja sisaldab 267 Eesti linnuliiki ehk kõik siin regulaarselt pesitsevad, talvitavad ja läbirändavad linnud ning ka mõned haruldused. Iga liigi kohta on määrajas kirjeldus, pildid, helisalvestis, levikukaart jm. Määrajast on valminud nii veebikeskkond kui ka õues kasutamiseks nutirakendus “Eesti linnud”. Rakenduses saab liikidega tutvuda joonistuste vahendusel, veebiversioon põhineb fotodel ning sealt leiab lisaks ka näidistöölehti õppetööks, üldinfot lindude kohta ja mõne lisafunktsiooni. Nii veebimääraja kui ka rakendus on kõigile tasuta.

Linnumääraja asub aadressil http://linnud.loodus.ee. Nutirakendust “Eesti linnud” saab Android süsteemile alla laadida Google Play kaudu. Apple-i toodete kasutajad leiavad oma rakenduse umbes kahe nädala pärast AppStore-ist.

Nutikat linnumäärajat täiendatakse ja parandatakse pidevalt vastavalt kasutajate tagasisidele ja võimalustele. Tähelepanekud ja soovitused palume saata aadressil riho.kinks@eoy.ee.

Linnumääraja veebikeskkond on osa uuest portaalist eLoodus, kus lisaks lindudele on ka taimede, kalade, imetajate jt liigirühmade määrajad. Portaali aluseks on Soome LuontoPortti OY veebikeskkond NatureGate, mille Eesti versioon on loodud ettevõtte 5D Vision juhtimisel.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab abi eest Kristjan Adojaani, Elo Hermanni, Veljo Runnelit, Marko Petersoni ja teisi, kes määraja loomisele kaasa aitasid. Nutikat linnumäärajat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, eLooduse portaali valmimist finantseeriti programmi “Keskkonnahariduse arendamine” alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Vooremaa