Väljastpoolt ELi toodud L-kategooria sõidukid peavad vastama siin kehtestatud nõuetele

Alates käesolevast aastast on maanteeamet koostöös maksu-ja tolliametiga teinud turujärelevalvet kahe-, kolme- ja neljarattaliste L-kategooria sõidukite osas, mis on imporditud Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu, teatas maanteeameti valike suhete osakond.

L-kategooria sõidukid on näiteks mopeedid, mootorrattad, ATV-D jne. Lisaks kuuluvad antud kategooriasse elektrilised sõidukid, mille maksimaalne mootori võimsus on üle 250 W ning kiirus üle 25 km/h, näiteks jalgrattad velorikšad, pisimopeedid jne.

“Enne kui plaanite mõnda L-kategooria sõidukit soetada väljastpoolt Euroopa Liitu, veenduge, et sellel oleks olemas tüübikinnitus ning andmesilt. Nõuetele vastava sõiduki tootjad omavad heakskiidetud sõiduki tüübi kohta tüübikinnitustunnistust ning igale sõidukile peab olema kaasa antud tootja väljastatud vastavustunnistus,” selgitas maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.

L-kategooria sõidukite importimisel kolmandatest riikidest tuleks meeles pidada, et juhul kui sõidukil puudub vastavustunnistus ja andmesilt, siis ei saa selline sõiduk Eestisse siseneda. Nõuetele mittevastavaid sõidukeid ei või Eestis ka turustada ega kasutada. Seega, ennem sellise sõiduki soetamist, veenduge, et see vastab kehtestatud nõuetele.

Juhul kui sõiduk ei oma vastavustunnistust (puudub tüübikinnitus) ja andmesilti, on sõiduki valmistajal, tema ametlikul esindajal või maaletoojal võimalus taotleda üksiksõiduki kinnitust, kuid sellega kaasnevad täiendavad kulutused katsetuste, ekspertiiside, riigilõivude jms näol.
“Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui soetate sõidukit Hiinast. Ette on tulnud olukordi, kus sõiduki Hiina edasimüüja on ostjale esitanud valeandmeid, mistõttu soovitame huvipakkuva sõiduki leidmisel luua kontakt tootjaga ning täpsustada üle sõidukiga seonduva k.a vaadata, kas tootja enda kodulehel olevad andmed konkreetse sõiduki kohta langevad kokku teile edasimüüja poolt esitatud andmetega.”

Maanteeamet on koostöös maksu- ja tolliametiga käesoleval aastal piiri peal kontrollinud 33 imporditud sõidukit, millest vabasse ringlusesse on lubatud vaid seitse.

Vooremaa