Valitsuskomisjon ja omavalitsusliitude koostöökogu allkirjastavad eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli

Valitsuskomisjoni esimees riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas omavalitsusliitude koostöökogule järgmise aasta riigieelarve peamisi muudatusi. Osapooled leppisid kokku järgmise aasta tulubaasi ja riiklike toetuste jaotused ning allkirjastavad digitaalselt riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Valitsus on võtnud suuna omavalitsuste tulubaasi taastamisele ning suur samm selles osas on juba tehtud. Seda kinnitab ka fakt, et valitsuskomisjon ja omavalitsusliitude koostöökogu allkirjastavad riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli, kus erinevalt viimastest aastatest enamus numbreid kokku lepitud ja lahkarvamusi vähe,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. “Kohalike omavalitsuste tulud kasvavad järgmisel aastal 12 protsenti, mis tähendab, et eeldatavasti ületavad linna- ja vallavalitsuste tulud järgmisel aastal 2 miljardi euro piiri.”

Ilma lisaülesandeid andmata suurendatakse aastatel 2018-2021 omavalitsuste tulubaasi kokku 185 miljonit eurot. Seda täiendavalt nende tulumaksu laekumise ja muude tulude üldisele kasvule. Prognoosi kohaselt laekub omavalitsustele juba järgmisel aastal üle miljardi euro tulumaksu (1053 miljonit), mis on 43 protsenti rohkem kui buumiaja tipus ning selle kasv on olnud kaks korda kiirem kui inflatsioon.

Samuti suureneb järgmisel aastal hariduse valdkonnas omavalitsustele antav koolilõuna toetus ühele eurole õpilase kohta ning toetus lasteaiaõpetajate palgatõusu tagamiseks 13,5 miljonile eurole. Huvitegevuse korraldamiseks tõstetakse toetus 14,25 miljonile ning lisaks hakkab riik toetama ka hariduslike erivajadustega laste haridust 15 miljoni euroga ja koolide tugispetsialiste 6 miljoni euroga. Sotsiaalvaldkonnas lisandub matusetoetus 4 miljonit ja omavalitsustele antakse üle asendushooldusteenuse korraldus, mida toetatakse 16,7 miljoni euroga.

Peale selle saavad omavalitsused haldusreformi tulemusel ühekordset ühinemistoetust, mille jaoks on ette nähtud 65 miljonit eurot. Järgmisel aastal makstakse sellest välja 28 miljonit eurot ja ülejäänud osa on laekunud juba sel aastal või makstakse 2019. aastal.

Samuti saavad omavalitsused ja nendele kuuluvad üksused järgmisel aastal kasutada investeeringuteks ligi 100 miljonit eurot EL struktuurivahendeid ja siseriiklike toetusi, millele lisandub CO2 kvoodirahast hooldekodude energiasäästu meede 10 miljoni euroga.

Valitsuskomisjon on loodud kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks omavalitsusliitude koostöökoguga, kuhu kuuluvad linnade liit ja maaomavalitsuste liit. Eelarvestrateegia ja eelarve läbirääkimised toimuvad iga-aastaselt (riigi järgneva nelja aasta eelarvestrateegia läbirääkimised kevadel ja järgneva aasta eelarve läbirääkimised sügisel). Selle eesmärk on kaasata omavalitsusliite omavalitsusi puudutava eelarve koostamisse. Arutelude käigus esitavad osapooled oma ettepanekuid ja seisukohti eelarve koostamisse.

Vaata ka: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-suurendab-kohalike-omavalitsuste-tulubaasi
Vooremaa