Valitsus kinnitas Mustvee valla loomise

Valitsus kinnitas järjekordsete ühendomavalitsuste loomise, teiste hulgas oli ka Mustvee vald.

Mustvee linna ning Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valdade ühinemisel tekib uus haldusüksus nimega Mustvee vald. Avinurme vald ja Lohusuu vald arvatakse Ida-Viru maakonna koosseisust Jõgeva maakonna koosseisu. Uue omavalitsuse vallavolikogu ja -valitsus asuvad Mustvee linnas ning teenuskeskused luuakse Lohusuu alevikku, Avinurme alevikku, Kasepää külla, Voore külla ja Kääpa külla. Ühinevate omavalitsuste rahvaarv aasta alguse seisuga on rahvastikuregistri andmetel 5737 inimest. Mustvee valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 500 000 eurot.

Vooremaa