Valimisliit Ühine Põltsamaa taunib poolitpropagandat koolis

Põltsamaa ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Heli  Aiaots on kutsunud kolmapäevaks, 27. septembriks ühisgümnaasiumisse  Põltsamaal kandideerivate poliitiliste ühenduste esindajad. Lisaks kell  11 algavale valimisdebatile on kool andnud võimaluse teha kahe suure  vahetunni vältel poliitpropagandat, jagada end tutvustavaid materjale ja  suhelda gümnaasiumi õpilastega, teatas valimisliidu esindaja.

“Valimisvalvurid arvavad, et koolis ei tohiks valimispropagandat teha.  Otsustasime, et see pole õige ja noored peaksid ikkagi teadma, mis  valikud neil 15.oktoobril on,” teatas Aiaots oma kutses.

Valimisliit Ühine Põltsamaa on valmis osalema valimisdebatis, kuid  taunib valimistega seotud kihutustööd vahetundide ajal.

Tänavu 9. augustil avaldasid haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri  kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit põhimõtted, milles seavad  esiplaanile haridusasutuste neutraalsus KOV valimiste eel ja ajal.   “Kool  on  õppe-  ja kasvatustööks  mõeldud  ning  poliitiliselt  neutraalne keskkond.  Valimisea langetamine  pole  seda  printsiipi muutnud.  Seetõttu peavad  haridusasutused  hoiduma  mistahes tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada,” seisab põhimõtetes.

Valimisliit toetab haridusasutuste neutraaluse nõuet ja leiab, et kooli ei sobi valimiseelne kihutustöö, mistahes formaadis valimisreklaamid ja valimisreklaamtoodete jagamine.

Vooremaa