Valimisliidu Ühine Põltsamaa vallavanema kandidaat on Reet Alev

Valimisliit Ühine Põltsamaa valis teisipäeval Lustiveres toimunud koosolekul oma vallavanema kandidaadiks Reet Alevi, teatas valimisliidu esindaja.

Reet Alev on viimased 12 aastat juhtinud Pajusi valda. Ta on osalenud  Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Puurmani valla ja Pajusi valla ühinemiskõnelustel ning omab terviklikku ülevaadet piirkonna arengust. Lisaks on Alev esindanud aktiivselt Põltsamaa piirkonna huve Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus ja Jõgevamaa Koostöökojas. Pikaajaliste teenete eest andis Jõgeva maavanem talle tänavu Jõgevamaa Kuldristi.

52-aastane Alev on lõpetanud 1988. aastal Eesti Põllumajanduse  Akadeemia. Tal on kaks tütart. Vabal ajal tegeleb fotograafia, tervisespordi ja käsitööga.

“Oleme mõttekaaslastega valimisliidus sõnastanud mitmed teemad, mida  soovin vallavanemana ühinenud Põltsamaal ära teha,” ütles Alev. “Usun,  et sellest võidavad kõik.”

Alevi sõnul soovib ta panustada Põltsamaa ühendvalla ettevõtlus- ja  elukeskkonna parandamisse. See tähendab Põltsamaa piirkonna teehoiukava  väljatöötamist ning tänavate ja teede rekonstrueerimist, teenuskeskusi  ja Põltsamaad Puhu ristiga ühendava paindliku ühistranspordi loomist,  suurte arendusprojektide (Kosmopark, Kamari puhkeala, Kuningamäe tervisespordikeskus) toetamist ning Tallinna-Tartu maantee majanduslikku  potentsiaali kasutava investeeringute strateegia loomist.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi vilistlasena soovib Reet Alev kooli arendamist  veelgi jätkusuutlikumaks ja uuendusmeelsemaks. Samas peab ta oluliseks, et ka maapiirkonnas säiliksid ja areneksid väikesed kodulähedased koolid ja lasteaiad.

“Meie eesmärk on parandada avalike teenuste osutamise kvaliteeti,” ütles ta. “Omavalitsuse poolt osutatavad teenused peavad olema kõigile kättesaadavad, lihtsad ja läbipaistvad.”

Valimisliit soovib oluliste kohalike küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks moodustada külavanemaid ja kodanikuühendusi kaasava kogukonnakogu. “Lisaks töötame välja kaasava eelarve põhimõtted ja anname kodanikele võimaluse rääkida kaasa valla eelarve koostamisel,” ütles Alev.

Kiiremat sekkumist nõudvatest teemadest tõstis vallavanema kandidaat esile veel vajadust nüüdisajastada Põltsamaa kalmistu ümbrust ja leida koostöös omanikega lahendus vallas paiknevatele kolehoonetele ning hooldamata kinnistutele.

Valimisliit Ühine Põltsamaa moodustati veebruaris eesmärgiga pakkuda platvormi neile, kes soovivad panustada Põltsamaa valla arengusse end ühegi parteiga sidumata. Valimisliidu hinnangul on Põltsamaal potentsiaali olla üks kiiremini arenevaid piirkondi Kesk-Eestis. Selleks peab omavalitsus olema avatud uutele algatustele, väärtustama nutikaid lahendusi ja koostööd. Oluline on näha neljast omavalitsusest moodustuvat Põltsamaa valda ühtse ja tasakaalustatud tervikuna.. Valimisliidus kandideerib 30 inimest.

Vooremaa