Valga maavalitsuse projekt kaasab ka Jõgevamaa turismitöötajad

Projekt “Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine” suurendab inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemasolevaid kutseoskusi selleks, et olla tööturul konkurentsivõimelisem, teatas Valga maavalitsuse avalike suhete juht.

Lõuna-Eesti ja Virumaal tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanuid töötajaid ja seetõttu viiakse projekti raames läbi täiskasvanutele mõeldud keele- ning arvutikoolitusi, et töötajad saaksid tööturul hakkama ja oleksid valmis edaspidi end täiendama ning koolitama.

Projektijuht Valga maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ütles, et eelkõige oli sooviks vähendada Valgamaa madala konkurentsivõimega täiskasvanute töötajate osakaalu.

Projekt eeldas aga kaheksa maakonna kaasamist ja selleks vajasime partnereid. Nii laienes ka koostööpartnerite ring. Üheskoos aitame ja koolitame elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanuid. Läbi projekti saavad kasu nii mitte-eestlased, turismisektori töötajad kui ka vanemaealised. Projekti sihtrühmadeks on Valga ja Ida-Viru maakondades elavad mitte-eestlased, kellele pakutakse eesti keele koolitust.

Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Tartu, Jõgeva Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondade turismitöötajad saavad end arendada inglise keele valdkonnas ning Valga maakonna teenindussektori töötajatele pakutakse läti keele koolitust.

Kaheksa maakonna (Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Tartu, Jõgeva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond) elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanud saavad läbi projekti digipädevuse koolitust.

Valga maavalitsuse projektipartneriteks on Valgamaa kutseõppekeskus, Viljandi kutseõppekeskus ja Ida- Viru kutsehariduskeskus. Projekt kestab 01.01.2017-30.11.2018 ja toetuse summaks on 207 087,95 eurot.

Taotlusvooru “Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine” korraldas SA Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, voor oli avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016 ning Innovesse esitati kokku 17 projektitaotlust, millest toetust said üheksa.

Vooremaa