Uus heliplaat tutvustab öist Eesti loodust

Koos ajakirja Eesti Loodus augustinumbriga ilmus Eesti looduse suviseid ööhääli tutvustav CD Hääled öös. Tuntud loodushäälte lindistajate Veljo Runneli ja Fred Jüssi salvestuste vahendusel saab tutvuda näiteks hariliku ja rohelise lauluritsikaga, tikutaja ja mudanepiga, sikuvastsetega jt. Plaadilt leiab ka verd tarretama paneva hundi ulgumise, mida ei soovita kuulata nõrganärvilistel, teatas MTÜ Loodusajakiri.

Lisaks annab Eesti Looduse augustinumbri põhilugu esmakordselt rohkem kui 50 aasta jooksul põhjaliku ja nüüdisaegse ülevaate Eesti ritsikate ja tirtsude liigilisest mitmekesisusest ja juhised liikide eristamiseks. Liikide häälitsusi saab kuulata lisatud heliplaadilt, aga neist saab aimu ka loo juures avaldatud helide ostsillogrammidest.

Heliplaadi ja ajakirja põhiloo on koostanud Veljo Runnel. Plaadi ja ajakirja väljaandmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Eesti Looduse augustinumber koos heliplaadiga on saadaval suuremates toidukauplustes, R-Kioskites, Apollo raamatupoodides jt Lehepunkti müügikohtades ning Loodusajakirja e-poes. E-poest on võimalik plaati soetada ka eraldi plaadina ning koos e-ajakirjaga digikogumikuna.

Ajakirja, plaadi ja helinäidetega saab tutvuda www.loodusajakiri.ee ja http://e-pood.horisont.ee/cd-haaled-oos-tutvustus/

MTÜ Loodusajakiri on alates 2001. aastast andnud välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont, venekeelset kogumikku Gorizontõ Estonii, artiklikogumikku Lehed ja tähed ning Looduse raamatukogu väljaandeid.

Vooremaa