Uus elektrikaabel toetab ka teisi tarbijaid

Need, kes on sõitnud Jõgeva-Põltsamaa maanteel, on ilmselt märganud tee äärde ladustatud plastiktorusid ja seal tehtud kaevetöid.

Elektrilevi OÜ vanemprojektijuhi ja tööde kuraatori Kaimar Koritsa sõnul rajatakse sinna tee äärde maa-alust elektriliini, mille näol on tegemist keskpinge liitumisega. Elektriliin on vajalik tulevase vineeritehase jaoks.

„Elektriliini alguspunkt asub Jõgeva alevikus, tänu millele saavad stabiilsema ja parema elektriühenduse ka mitmed Jõgeva aleviku elektritarbijad. Samuti saab parema elektriühenduse Kurista küla ja kaabli paigaldamine mõjutab ka Tallinna suunas asuvad külasid kuni Vägevani välja. Kuristalt üle soo kulgev liin võetakse peale kaabli paika saamist maha. Töid teostavad kaks firmat, üks paigaldab kaabli Õuna ristist Jõgeva alevikuni ja teine Õuna ristist tulevase vineeritehaseni. Seoses kaabli paigaldamisega vahetatakse välja ka üks lõik õhuliini,“ selgitas Koritsa.

Tee äärde ladustatud torud on vajalikud elektrikaabli kaitseks. Selleks et vähem liiva oleks vaja kasutada, pannakse kaabel kaitsvate torude sisse. Kaabel peaks sügiseks paika saama. Samas sõltub see kohalikest põllumeestest ja nendega saavutatavast kokkuleppest. Kui viljakasvatajatega saadakse kaubale selles osas, et lubatakse natuke nende viljapõldudel tallata ja kompenseeritakse tekitatud kahju, siis saavad ette võetud tööd varem tehtud. Kui põllupidajatega kaubale ei saada, siis tuleb oodata viljakoristuse lõpetamiseni ja jätkata töid pärast saagikoristust.

TOOMAS REINPÕLD