Uuring: Peipsiveere kultuuriprogramm täidab eesmärki piirkonna kultuuripärandi hoidjana

Tartu Ülikooli etnoloogia osakond viis tänavu suvel koostöös rakendusliku antropoloogia keskusega kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Peipsiveere kultuuriprogrammi<http://www.rahvakultuur.ee/Peipsiveere_kultuuriprogramm_br_2519> mõjuanalüüsi. Uuring kinnitas programmi vajalikkust Peipsi järve äärsete eesti ja vene rahvastikuga rannakülade ja vene vanausuliste kultuuripärandi säilimiseks ja tutvustamiseks, teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne- Ly Reimaa selgitas, et mõjuanalüüs viidi läbi selleks, et hinnata Peipsiveere kultuuriprogrammi eesmärkide saavutamist säilitada piirkonna vaimne ja aineline kultuuripärand. “Riik peab tagama Eesti vaimse kultuuripärandi väärtustamise, hoidmise ja arendamise. See aitab säilitada piirkonna kultuuritraditsioone, hoiab kogukondi elujõulisena ja toetab ühiskonna loomingulist potentsiaali ja inimeste osalust selles,” rääkis Reimaa.

Uuringust saadakse sisendit ka uue programmi koostamiseks aastateks 2017-2020. Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide osakonna juhataja Margit Salmari sõnul täidab Peipsiveere kultuuriprogramm väga olulist nišši, kuna väiksel sihtrühmal on keeruline taotleda raha teistest allikatest. Samas peaks Peipsiveere omapärase vanausuliste kultuuri kõrval kindlasti edasi toetama kodavere kultuuri edendamise projekte. “Kui vanausulistel on juba toimiv kogukond, siis kodavere kultuur alles hakkab inimesi ühendava identiteedinäitajana vaikselt toimima,” lisas Salmar.

Rakendusliku antropoloogia keskuse uurijate Helleka Koppeli ja Keiu Telve sõnul tõi mõjuanalüüs välja programmi peamise kitsaskoha, milleks on rahastuse projektipõhisus. “Piirkonna pärandit ja kultuurielu aitaks edendada püsivate toetustegevuste sisseviimine, mis võimaldaks organisatsioonidel paremini planeerida oma tegevusi, arendada koostöövõrgustikke ja olla laiemalt nähtavamad. Hea näide on Liivi muuseum, millest on kujunenud keskne nõuandja ja partner kodavere kultuuri infoväljal,” selgitasid uurijad.

Kultuuriministeerium on Peipsiveere kultuuriprogrammi toetanud alates 2009. aastast. Lisaks Peipsiveerele toetab kultuuriministeerium veel kuut piirkondlikku kultuuriprogrammi: Setu, Mulgi-, Viru- ja Vana Võrumaa ning Kihnu ja Saarte programme. Alates 2012. aastast haldab neid programme Rahvakultuuri Keskus.

Uuringuga saab tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel<https://wwwkul.rik.ee/et/uudised/uuringud#peipsiveere>.
Vooremaa