Uuest aastast muutuvad liiklusregistri riigilõivud

Alates 1. jaanuarist muutuvad sõiduki registreerimismärgi duplikaadi väljastamise ning maanteeameti spetsialisti kohalekutsumise riigilõivud, teatas maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist.

Kui varasemalt maksis sõiduki registreerimismärgi duplikaadi väljastamine 6 eurot, siis uuest aastast on riigilõiv 10 eurot. Lisaks tõuseb ka ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks maanteeameti spetsialisti kohalekutsumise riigilõiv 23-lt eurolt 40-le eurole.

Muudatus on tingitud riigilõivuseaduse muudatusest. Uute riigilõivumäärade suuruse kujundamisel on lähtutud seadusest tulenevast kulupõhimõttest, mille kohaselt peab lõivumäär tagama toimingute tegemisega kaasnevad otsesed kulud. Määrade kehtestamisel on aluseks võetud kulusid materjalile, taotluste menetlemisega või toimingute teostamisega tegelevate töötajate töötasusid kui ka kaudseid kulusid nagu IT arendus, tugiteenused ja halduskulud.
Vooremaa