Üleriigilise Ühisnädala käivitab kogukondade ja omavalitsuste foorum

Reedel, 20. novembril annavad E-riigi Akadeemia, Linnalabor, EMSL ja maakondlikud arenduskeskused Rakveres avalöögi 23.-29. novembrini toimuvale üleriigilisele Ühisnädalale foorumiga “Teeme omavalitsuse oma valitsuseks!”, teatas E-riigi Akadeemia kommunikatsioonijuht.

Foorumi korraldaja Kristina Reinsalu ütles, et foorum kutsub kaasa mõtlema ja rääkima, kuidas omavalitsuse elu korraldamisel rohkem asju ühiselt otsustada ja ära teha. “Foorumil räägime kogukonna rollist haldusreformi ajal ja järel ning jagame töötubades praktilisi näiteid, mis innustaks inimesi uutele algatustele oma kodukandis,” märkis Reinsalu.

Foorumi avadebatis arutlevad riigihalduse minister ja omavalitsuste juhtimise eri tahkudega kokku puutunud inimesed haldusreformi kavade ja seniste õppetundide üle.

Reinsalu sõnul keskendub foorumi haldusreformi debatt halduspiiride muutmise asemel mõttepiiride muutmisele. “Maakondades äsja toimunud aruteludes oli rõhk haldusreformiga kaasneval kokkuhoiul ja uutel võimalustel rahaliste vahendite mõttes. Meie haldusreformi debati ja järgnevate arutelude eesmärgiks on mõelda, kuidas reformi ära kasutada selleks, et liitmistega kaasneks ka uued, laiapõhjalisemad otsustusmudelid ning et aktiivsed inimesed leiaksid omavalitsustes ja kogukonnas rohkem rakendust,” ütles Reinsalu.

Järgneval kuuel praktilise fookusega teemaarutelul keskenduvad foorumist osavõtjad Eesti, Islandi ja Norra kogemustele ja järgimistväärt näidetele, kuidas kogukonna turvalisust suurendada, sotsiaalmeediat ja VOLISt paremaks infoliikumiseks rakendada, kogukonnateenuseid rahastada ja kaasavat eelarvet läbi viia. Lisaks arutlevad Rakvere ühisgümnaasiumi õpilased foorumil selle üle, kuidas nemad saaks senisest enam osaleda kogukonnaelus.

Foorum kulmineerub Eesti parimate koostöötegijate väljakuulutamise ja tunnustamisega.
Ühisnädala avalöök antakse Rakvere Aqva Spa konverentsikeskuses ja foorumil osalemine on prii. Lähem info ja päevakava E-riigi Akadeemia kodulehel
http://ega.ee/et/event/kogukondade-ja-omavalitsuste-foorum-teeme-omavalitsuse-oma-valitsuseks/
Foorumi korraldavad koostöös E-riigi Akadeemia, EMSL, Linnalabor ja maakondlikud arenduskeskused. Foorum toimub projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub kolmandat korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi 200 sündmust, millest võttis osa ca10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kuuekümne organisatsiooni. Kõik Ühisnädala sündmused on leitavad: www.uhisnadal.ee
Vooremaa