Üksi elava pensionäri toetust makstakse 83 749 inimesele

Sotsiaalkindlustusamet maksab neljapäeval 5. oktoobril üksi elava pensionäri toetust 83 749 inimesele summas 9,6 miljonit eurot. Toetust makstakse sarnaselt pensioniga, kas ülekandega või posti teel kojukandena, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht.

Selle nädala alguses saadab sotsiaalkindlustusamet ka teavituskirjad kõikidele, kellele makstakse üksi elava pensionäri toetust. Teavitus saadetakse inimese eesti.ee elektronpostiaadressile. Selleks, et teavitus kindlasti adressaadini jõuaks, peab eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse inimesele, kes ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle kättesaadav vanaduspension on alla 470 euro.

Toetuse suurus on 115 eurot, seda makstakse üks kord aastas oktoobrikuus koos pensioniga. Toetust ei pea ise taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab selle välja automaatselt registri andmete alusel.

Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus.

Lisainfot toetuse kohta saab sotsiaalkindlustusamet kodulehelt<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0>, toetuse infonumbrilt 6610551 või e-posti aadressilt yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee<mailto:yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee>. Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused üle Eesti on oktoobri alguses ka kauem avatud: 4.-6. ja 9.-10. oktoobril kella 8.30-18.00.

Vooremaa