Üha enam noori soovib vabatahtlikuna Eesti turvalisusesse panustada

Aastast aastasse on abipolitseinike ridadega liitunud aina rohkem inimesi ning üha enam soovivad turvalisusesse panustada noored. Sel nädalal külastavad vabatahtlikud abipolitseinike nädala raames õppeasutusi ning tutvustavad vabatahtlikku tööd, teatasid Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees ja PPA pressiesindaja.

Täna on PPAs enam kui 1000 abipolitseinikku ning nende arv kasvab igal aastal. Mullu liitus 186 inimest ning hetkel on kandidaadina ootel 94 soovijat, kelle keskmine vanus on 27 eluaastat. Aina rohkem on abipolitseinikuks soovijate seas naisi. PPA juhtivkorrakaitseametnik Varmo Reinu sõnul võiks tulevikus iga 1300 elaniku kohta olla üks abipolitseinik. “Püüame enam panustada olemasolevate vabatahtlike suuremasse kaasamisse. Juba täna on iga neljas abipolitseinik iseseisva tegutsemise pädevusega. Iseseisva pädevusega abipolitseinikul on rohkem õigusi ning sel viisil saab ta oma rolli turvalisuse loojana maksimaalsel viisil rakendada. Omalt poolt tahame tõsta väljaõppe ja varustuse kvaliteeti,” ütles Rein.

Abipolitseinike tegevuste ampluaa on väga lai. Vabatahtlikud käivad korrakaitselistes patrullides ning on abiks arestimajas ja lennujaamas. Nad panustavad ennetustöösse ning on tänavatel suurürituste ajal. Äramärkimist väärib Harjumaa näitel maapiirkondades käima läinud iseseisva pädevusega jalgsi- ja autopatrullid. “Nii tagatakse turvalisust maakonna äärealadel, kus mundrikandjate kohalolek ja nähtavus on ülioluline. Tahame veel enam suurendada abipolitseinike kaasatust piirkondlikus politseitöös, kriminaalpolitseis ja piirivalves,” lisas Rein.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee tunneb head meelt selle üle, et soov abipolitseinikuks saada on jätkuvalt suur ning seda eriti noorte seas. “Iga inimene, kes on valinud vabatahtliku ameti oma teiseks elukutseks, kannab endas väärtusi, mis aitavad meie kõigi elu Eestis turvalisemaks muuta,” sõnas ta.

Käesoleval nädalal 17.-21. aprillini tutvustavad vabatahtlikud korrakaitsjad erinevates koolides abipolitseinikuna tegutsemise võimalusi, tutvustavad politseitööd ja räägivad sellest, miks nad on valinud vabatahtliku tegevuse.

Juba 1994. aasta 20. aprillil võeti vastu esimene abipolitseinike seadus. Eesti Abipolitseinike Kogu eestvedamisel toimub teemanädal juba kolmandat aastat ning nädalale tõmmatakse pidulikult joon alla 22. aprillil toimuval aktusel. Aktusel tunnustab Kogu oma aktiivsemaid liikmeid ning parimaid partnereid, nende seas kolleege politseist, kes enim panustavad abipolitseinike kaasamisse.

Vooremaa