Tuleohutuskontrollid näitasid pea igas teises kodus puudusi

Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid tuvastasid eelmisel nädala üle Eesti kontrollreidide käigus elupindade tuleohutusnõuete täitmisel pea pooltes kodudes puudusi. Kõige enam neist tuvastati suitsuanduriga seoses, teatas päästeameti kommunikatsiooniosakond.

Inspektorid jõudsid ühenädalase kontrollreidi perioodil üle Eesti 715 kodusse, kus kolmandikul juhul puudus töökorras või õigesti paigaldatud suitsuandur ning viiendikul tuvastati puudusi küttesüsteemides. Alustati väärteomenetlust ehk tehti trahvi kümnes protsendis kontrollitud kodudest, trahvisumma vahemik jäi 12 kuni 600 euro vahele. Ettekirjutusi, mille mittetäitmise järel võib edaspidi rakendada sunniraha, tehti 29 protsendis kodudest.

Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul oli inspektorite poolt kontrollitud eluruumide s.h sotsiaalpindade vaatepilt väga erinev. “Kurvem lugu oli inimestega, kes vajavad lähedaste või sotsiaaltöötajate kõrvalist abi. Tundub, et just nende jaoks on tuleohutus luksuskaup. Üllatav oli näha, et ka omavalitsustele kuuluvates korterites puudusid suitsuandurid. Jätkuv murekoht on ka küttekolded, mis on kodudes ikkagi sellises seisus, et nende kasutajad seavad ohtu nii enda kui ka oma lähedaste elu,” tundis peadirektori asetäitja muret üldise tuleohutuse pärast ning lisas, et kuigi paljudel oli töökorras suitsuandur olemas, ei saa olla rahul olukorraga, kus osades majapidamistes ei peeta seda elupäästjat oluliseks.

“Päästeameti eesmärk ei ole trahvi teha, vaid jõuda olukorrani, kus kõikides kodudes on tehtud vähemalt esmanegi, et hoida tuleohtu ära ja jõuda mõistmiseni, et igaüks ise vastutab enda ning oma lähedaste elude eest. Selleks ei ole sageli vaja teha palju. Kahjuks näitab meie kurb statistika tänavuse aasta näitel, et enamusel hukkunutest puudus elupinnal töökorras suitsuandur. Samuti saavad väga palju tulekahjud alguse hooldamata küttesüsteemidest. Kartes kontrolle ja trahve on paljud nüüd endale koju töökorras suitsuanduri paigaldanud. See ei peaks toimuma trahvihirmu pärast. Enda ja oma lähedaste ohutusele võiks mõelda siiski hoolivusest ja teha seda vabatahtlikult,” lisas Tammsalu.

Selle aasta jaanuari näitel on võrreldes eelmise aasta sama ajaga eluhoonete tulekahjude arv pea kaks korda suurem. Kahjuks on tänavu tules hukkunud ka juba 12 inimest.

Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorite poolt veebruaris läbi viidud tuleohutuskontrollid olid üks osa terve aasta läbiviidavatest tegevustest eluruumide tuleohutusalase olukorra parandamiseks. Kindlasti teavitab päästeamet ka tulevikus suurematest kontrollimise aktsioonidest meedia vahendusel inimesi ette.

Veendu, et sinu ning sinu lähedaste kodu on tuleohutu lihtsa testi abil www.kodutuleohutuks.ee<http://www.kodutuleohutuks.ee>, sest ohutus ei sõltu reageerivate päästemeeskondade kaugusest ja kohale jõudmise kiirusest, vaid tuleõnnetuse ärahoidmisest ja kiirest avastamisest.
Vooremaa