Tuleohutuskontrollid avastasid paljudes kodudes kütteseadmete puudusi

Veebruaris käisid päästeameti järelevalveinspektorid üle Eesti ühel ajal kontrollimas kodude tuleohutust. Nädala jooksul käidi 715 kodus kontrollimas suitsuandurit ja küttesüsteeme. Jõgevamaal kontrolliti üheksat majapidamist, teatas päästeameti lõuna päästekeskuse pressiesindaja.

Rohkem avastati puudusi vanemaealiste inimeste kodudes ning sageli seondusid tuleohutusprobleemid üldiselt eluga toimetulekuga. Jõgevamaal oli kõikides kontrollitud eluruumides olemas töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur, küll aga võis neljas kodus näha puudustega küttesüsteeme. Inspektorid andsid nõu, kuidas puudusi kõrvaldada. Abi saamiseks soovitati pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poole. Sarnaseid kontrolle tehakse eluruumide tuleohutusalase olukorra parandamiseks pidevalt. Järelevalveinspektorid ei tee tööd mitte inimeste kiusamise, vaid turvalisuse suurendamise eesmärgil. Kontrollreidi käigus selgus, et varem nõustatud kodudes oli puudujääke vähem.

Kindlasti tuleb inspektorite kontrollreide ja päästjate kodunõustamisi eristada. Kodukülastusi ehk kodunõustamisi teevad vabatahtlikud ja kutselised päästjad ning ennetustöötajad.

Eelnevalt kokku lepitud kodukülastusel vaadatakse koos eluruumide murekohad üle ning päästjad annavad nõu, kuidas tuleohutust parandada. Vajadusel aitavad päästjad õigesti paigaldada suitsuanduri või vahetada patarei, küll aga ei hakka nad ahju või pliiti parandama. Koduomanikud, kes soovivad enda kodus ohutusalast nõustamist, võivad külastuse soovist teada anda päästeala infotelefonil 1524. Sellel aastal jätkub päästjatel jõudu teha 16 000 külastust. Oma kodu tuleohutust saab igaüks ka ise testida internetis aadressil  www.kodutuleohutuks.ee<http://www.kodutuleohutuks.ee>.
Ohutus ja tuleõnnetusest pääsemine ei sõltu üksnes reageerivate päästemeeskondade kaugusest ja nende kohale jõudmise kiirusest, vaid iseenda ja teiste turvalisusest hoolimisest ning oskustest tuleõnnetusi ära hoida. Ohutuse eest ei vastuta inspektorid või päästjad, vaid eelkõige elanikud ise.

Vooremaa