Tormalaste kodupaigaühenduse küsitlusel osalenutest toetas liitumist Mustvee suunas 92,6 protsenti

MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus kodanikualgatuse korras toimunud vabatahtlikul arvamusküsitlusel eelistas Torma kandi asumite hääleõiguslikest elanikest Peipsi suunalist liitumist 203-st vastanust 188 ehk 92,6 protsenti, Jõgeva suunda toetas 15 inimest ehk 7,4 protsenti küsitletutest, teatas tormalaste kodupaigaühendus.

Ühisvalla moodustamise perioodiks soovivad Torma valla Kõnnu, Rassiku, Tealama, Näduvere, Lilastvere, Oti, Vanamõisa, Liikatku, Võidivere, Vaiatu ja Koimula külad ning Torma alevik (kokku 12 asumit) üheskoos liituda Mustvee linnaga, mis võimaldab reformi käigus moodustada Torma kandi teenuskeskuse piirkonna, sh koos Võtikvere külaga. Ühise teeninduspiirkonna loomine tagab ühendomavalitsuse volikogus elanike proportsionaalse esindatuse.

Torma kandi külade jaoks on Mustvee linn elukorralduslikuks ja majandusgeograafiliseks tõmbekeskuseks nii hariduse, kultuuri, tervise, kaubanduse, transpordi ja teiste teenuste kättesaamisel. Küla(de) otsus ei ole vallavolikogule siduv. Torma vallavolikogu otsustas tänavu 16. augustil liitumise Jõgeva suunas tervikuna. Tänavu 19. oktoobril peetud istungil otsustas Torma vallavolikogu teha ettepaneku Mustvee linnavalitsusele piiride muutmise menetluse algatamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ehk anda Võtikvere küla Torma valla koosseisust Mustvee linna koosseisu.

Torma kant on üle seitsme sajandi olnud Peipsi piirkonna arengut koordineerivaks keskuseks, praegu haldusreformi käigus ühinevad Avinurme, Lohusuu, Kasepää ja Saare vallad ning Mustvee linn on kõik endisaegse Torma kihelkonna osad.

Vooremaa