Töötukassa kuulutas välja kaitstud töö pakkujate leidmise hanke

Töötukassa kuulutas välja kaitstud töö teenuse pakkujate leidmise hanke. Töötukassa tellib kaitstud töö teenust psüühikahäiretega ja intellektipuudega inimestele Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis ja Rakveres, teatas töötukassa avalike suhete juht.

Teenusepakkujateks võivad olla kõik juriidilised isikud, kes suudavad hankes kirjeldatud teenust pakkuda.

Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ning vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist. Vähenenud töövõimega inimene saab teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.
Kaitstud tööl valmistatakse inimene ette tööle saamiseks avatud tööturul, toetatakse tööle asumisel ja töötamise algusperioodil.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.02.16, kell 11:00.

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris: 

https://riigihanked.riik.ee/register/RegisterHanked.html
Vooremaa