Teisipäeval algab kalastuskaartide müük 2016. aastaks

Teisipäeval, 1. detsembril kell 9 algab taas harrastuspüügi kalastuskaartide taotlemine järgmiseks hooajaks, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Kalastuskaarti harrastuspüügile saab taotleda nii elektroonselt kui ka keskkonnaameti kontorites kohapeal. “Kõige mugavam on kalastuskaarte taotleda, kätte saada ja kohustuslikke püügiandmeid esitada elektrooniliselt läbi veebikeskkonna www.pilet.ee, siis pole vaja kontoris järjekorras seista,” soovitas keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti. “Kel see võimalus aga puudub, siis keskkonnaameti maakondlike büroode spetsialistid on igati valmis teid vastu võtma. Nende kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt,” selgitas Tuusti.

Ladusaks taotlemiseks on kindlasti vajalik üle kontrollida oma kasutajaprofiilis olevad andmed – e-post ja telefoninumber, nende andmete puudumisel süsteemist lube osta ei saa.
Võrreldes varasemate aastatega suuri muudatusi ei tule ning püügivõimalused ja tasud jäävad samaks, mis 2015. aastal.

Uue püügivahendina on nimekirja lisandunud harrastajatele mõeldud lõkspüünis kadiska, mille täpsem kirjeldus tuuakse välja peatselt jõustuvas kalapüügieeskirjas. 

Kadiskapüügiks saab kalastuskaarte soetama hakata alates 2016. aasta 1. juunist ning lube antakse ca 50 järvele ning ühele isikule 24 tunniks ja ühe vahendiga korraga. Püügivõimaluse hind on 2 eurot. 

Alates 1. juulist saab soetada lube ka jõevähi püügiks, Saaremaal ja Hiiumaal müüakse 2016. aastal ühe inimese kohta kuni 5 püügivahendit, kuid sedapuhku vaid üheks ööks. Mujal Eestis saab üks isik ühte piirkonda osta kaarte endiselt kuni kolmeks ööks. 

Kadrina, Loobu ja Vahakulmu paisjärvedel võib 2016. aastal püüda kala lisaks spinningule ja lendõngele ka teiste levinumate harrastuspüügivahenditega. 2015. aastal on neil veekogudel püük lubatud ainult spinningu ja lendõngega, kunstpeibutist kasutades.
Kalastuskaardi taotlemise kohta saab rohkem infot keskkonnaministeeriumi kodulehelt. 
Vooremaa