Teaduspõhine uurimuslik õpe ja nutikad lahendused muudavad loodusainete õppimise põnevaks

Puhta vee teemapargi kolm juhendajat läbisid edukalt Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendõppeprogrammi “Uurimuslik õpe loodusainetes” ja viivad läbi õppeprogramme, teatas MTÜ Ökokratt. Puhta vee teemapargi uurimislikus õppes püstitatakse esmalt uurimisküsimused ja hüpoteesid õpitava kohta, seejärel otsitakse neile veekogust nutiseadmega veekvaliteeti määrates või nutimikroskoobiga loodust uurides ja seda jäädvustades vastuseid ning viimaks analüüsitakse saadud infot ning tehakse selle põhjal järeldusi.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura sõnul peab uurimuslik õpe olema integreeritud keskonnahariduse õppekavadesse, et juurutada õpilastes teadusliku meetodi kasutamist. “Selline õpe pakub aktiivset tegevust looduses, arendab mõõtmis- ja vaatlusoskusi ning võimaldab kaasata noori keskkonnaprobleemide lahenduste välja töötamisse,” selgitas Puura. “Looduse tundma õppimise kõrval on kindlasti vaja ka teadmisi loodusressursside arukast tarbimisest ning keskkonnasõbralikest tehnoloogiatest.”

Puura hinnangul peab keskkonnahariduse sisu muutuma ühes õppija vanusega. “Põhikooli vanemas astmes ja gümnaasiumis, kus õpitakse tundma elukeskkonna süsteemide keerukust, saab keskkonnaharidus kaasa aidata loodusainetes õpitu kinnistamisele ning igapäevaelus kasutamisele,” põhjendas Puura.

Uurimusliku õppe arendamiseks on Puhta vee teemapargis loodud NutiAkadeemia, mille loomist on toetanud Tele2 Eesti AS, andes kasutada esimesed 11 nuhvlit ehk nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet. Lisaks nuhvlitele on Tele2 NutiAkadeemiale andnud andurid, millega saab uurida Puhta vee teemapargi ning teiste vete kvaliteeti ja ümbritsevat loodust. Nende seadmete abil saadud uurimistulemused võimaldavad saada infot ümbritseva looduse kohta, viia loodusharidus ja noorte teadmised ning oskused uuele tasemele.

Tele2 Eesti turundus- ja müügidirektori Kristjan Seema sõnul sündis otsus uurimuslikku õpet nutiseadmetega toetada kiiresti. “Tänapäeva tehnoloogia pakub suurepäraseid võimalusi, et loodus- ja täppisteadust oleks põnevam õppida ning seeläbi tekib ka nende ainete vastu suurem huvi,“ ütles Seema ning lisas, et nutiseadmeid saab edukalt kasutada nii õppimiseks kui ka teadmiste kontrolliks.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust külastja saab vastused küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet ning saab osa loodusõpperetkedest. Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda. Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.

Vooremaa