Tartus seatakse metsanduse 20 aasta sihid

Neljapäeval 20. aprillil toimub Tartus Visioonikonverents. Metsasektor vaatab tulevikku, et alustada juba täna eesmärkide saavutamiseks vajalike plaanide elluviimist, teatas Eesti Metsaselts.

Kvartali konverentsikeskuses toimuval metsanduse Visioonikonverentsil keskendutakse metsasektori arengule. Eve Kitt ja Rain Leoma Kutsekojast tutvustavad tulevikusuundumusi, mis mõjutavad tööjõu ja oskuste vajadust aastal 2037. Est-Fori Invest juhatuse liige Margus Kohava pakub lahendusi metsa parimal moel väärindamiseks ja Pille Kaas Deskisest räägib innovatsioonist metsanduses. Konverentsil arutletakse ka Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteaduri Asko Lõhmuse eestvedamisel säästliku metsamajanduse teemal.

Maaülikooli metsakasvatuse professori Hardi Tulluse sõnul on Visioonikonverentsil alati räägitud metsanduse tulevikust nii, et kuulajaks on eesti metsasektor, visiooni esitavad aga lisaks metsasektorile ka need, kes sektorit kaugemalt vaatavad. “Erinevalt varasematest Visioonikonverentsidest ei istu saalis passiivsed kuulajad, vaid kasutame formaati, kus kuulajad saavad kaasa lüüa ja esinejatega nõustuda või vaielda,” selgitas Tullus, kuidas arutelusid varasemast enam soovitakse elavdada. “Konverentsi lõpuks saab välja sõeluda selgepiirilisema metsanduse tulevikuvisiooni, mida on vaja kasvõi selleks, et peagi algab uue metsanduse arengukava koostamine,” lisas Tullus.

Metsasektor on Visioonikonverentsiks kokku tulnud alates 2006. aastast. Tänavu on konverentsil osalejaid riigi- ja erametsast, ettevõtetest, üli- ja kutsekoolist, avalikust sektorist jm, kokku 250 inimest. Visioonikonverentsi korraldab Eesti Metsaselts.

MTÜ Eesti Metsaselts on 25. aprillil 1991 asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.

Vooremaa