Tartu ja Jõgeva politseijaoskonnad viiakse ühtse juhtimise alla

Sarnaselt Kagu jaoskonnale otsustati parema teenuse ja paindlikuma ressursikasutuse tagamiseks viia selle aasta 1.oktoobril ühtse juhtimise alla Jõgeva ja Tartu politseijaoskonnad, teatas politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo.

Jõgevamaa ja Tartumaa kogukondade aina kasvav sidusus, haldusreformist tulenevad muudatused kohaliku omavalitsuse tasandil, demograafilised tendentsid eeskätt just Jõgevamaal ja teised sarnased trendid nõuavad politseilt tarkust oma tööd paindlikult korraldada. “Selle saavutamiseks on kõige asjakohasem, kui ühendame politseitöö juhtimisel kahe jaoskonna jõud. Seepärast viime sarnaselt Kagu jaoskonnale ühtse juhtimise alla ka Jõgeva ja Tartu politseijaoskonnad,” selgitas prefekt Vallo Koppel. Ühtlasi moodustatakse liidetud jaoskonna struktuuris mõistliku suurusega meeskonnad, et nende juhtimine oleks jõukohane.

Prefekt kinnitas, et kohalike elanike jaoks politseitöös nähtavalt midagi ei muutu ja kõik täna politseimajas osutatavaid teenuseid saab sealt ka pärast esimest oktoobrit. “Politseinikke jääb Jõgevamaale ikka sama palju, politseimajad jäävad senistele kohtadele ning patrullide arv ei vähene. Toonitan, et selle ümberkorralduse sihiks ei ole koosseisu vähendamine või ümberjagamine ühest maakonnast teise. Sarnaselt Kagu jaoskonnale on eesmärgiks säilitada kõik politseiametnike töökohad just selles maakonnas, kus nad praegugi on. Samas, läbi esmatasandi juhtimise parandamise saame hoida nii oma töötajaid, kui ka pakkuda seeläbi head politseiteenust kogukonnale.”

Koppel lisas, et inimeste igapäevase liikumise kõrval toetab mõlema maakonna politsei ühtse juhtimise alla viimist tugevalt politseistatistika, kust nähtub kahe maakonna vaheline igapäevane koos töötamine. Näiteks mullu teenindasid Tartu jaoskonna töötajad 156 Jõgevamaalt laekunud väljakutset ning vastukaaluks tegelesid Jõgeva ametnikud 103 Tartumaa väljakutse lahendamisega.

Vooremaa