Tänavuse liiklusohutuse õpetaja auhinna sai Mustvee kooli õpetaja Rita Postov

Maanteeamet tunnustab taas liiklusohutuse auhinnaga isikuid ja organisatsioone, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on enda asutuses või piirkonnas silma paistnud liiklushariduse korraldamise ja liiklusohutuse edendamisega. Liiklusohutuse õpetaja auhinna pälvis teiste hulgas ka Mustvee kooli õpetaja Rita Postov, teatas maanteeameti ennetustöö osakond.

Mustvee kooli 4. klassi õpilased tegid koos õpetaja Rita Postovi ja noorsoopolitseinik Stefani Kormaniga kodulinna ülekäigurajad turvalisemaks.

“Maanteeamet on siiralt tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri edendamisesse. Töötame igapäevaselt selle nimel, et kujundada turvalist ja toimivat liikluskeskkonda. Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses,” selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.

Maanteeameti liiklusohutuse auhinnaga tunnustatakse alates 2009. aastast liiklusohutuse valdkonnas silmapaistvaid inimesi ja asutusi. Tunnustuse saajad valib aanteeameti komisjon.

Auhinnad antakse üle pidulikul vastuvõtul 7. detsembril kell 13 Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Vooremaa