Tänast riigikohtu istungit on võimalik jälgida veebiülekandena

Täna kell 11 algavat riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi avalikku istungit haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse küsimuses on võimalik jälgida riigikohtu kodulehelt<http://www.riigikohus.ee/?id=1632> ja ERR-i uudisteportaalist<http://www.err.ee/>, teatas riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Riigikohtult on põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist taotlenud 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogud ja Loksa Linnavolikogu.

Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused vaidlustavad haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

Istungil kuulatakse ära kõik menetlusosalised: kohalike omavalitsuste esindajad, riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, valitsus (justiitsminister ja riigihalduse minister), õiguskantsler, Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Asja arutab viieliikmeline koosseis, istungit juhatab riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Otsuse teatamise aja annab kohus teada täiendavalt.

Vooremaa