Tänasest saab eesti.ee keskkonnas maksuvabastuse arvestamist kontrollida

Alates tänasest saavad pensionärid ning hüvitise saajad eesti.ee portaalist järele vaadata, kas sotsiaalkindlustusamet arvestab nendele pensioni või hüvitise maksmisel tulumaksuvabastusega, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht.

Kui hüvitise saajal või töötaval pensionäril on avaldus esitamata või on soov seda muuta, saab seda teha sealsamas – eesti.ee – kodanikule – toetused ja sotsiaalabi – tulumaksuvabastuse taotlemine<https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/kodaniku_tulumaksuvabastuse_avaldus>. Avalduse võib saata ka e-kirja (tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee<mailto:tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee>) või posti (Endla 8, Tallinn) teel. Lisaks saab oma avalduse tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.

Kui inimene soovib, et maksuvaba tulu hakataks arvestama järgmisest kuust, tuleb avaldus esitada enne 20. kuupäeva. Pärast 20. kuupäeva esitatud avaldused võetakse arvesse ülejärgmisest kuust.

Sotsiaalkindlustusamet saadab sel ja järgmisel nädalal ka pensioni- ja hüvitise saajatele teated maksuvaba tulu arvestamise kohta. Teated saadetakse neile, kellel 2017. aastal töötasu sotsiaalkindlustusameti andmetel ei ole ja kellele amet paneb automaatselt maksuvabastuse ise peale. Lisaks saavad teated need inimesed, kelle pension või hüvitis ületab 2100 eurot kuus.

Need pensionärid, kes ei ole 2017. aastal töötanud, avaldust maksuvabastuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Nendel arvestab amet ise maksuvabastust lubatud määras.

Lisainfot saab sotsiaalkindlustusamet kodulehelt<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018>, toetuse infonumbrilt 661 0551 või e-posti aadressilt tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee<mailto:tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee>.

Vooremaa