Täna teevad abituriendid matemaatika riigieksamit

Täna 12. mail toimub matemaatika riigieksam. Eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami. Kitsa matemaatikakursuse eksami valis 3841 ja laia matemaatikakursuse eksami 4430 eksaminandi, teatas sihtasutuse Innove kommunikatsiooniüksuse juht.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi.

Eksamitöid hinnatakse skaalal 0 – 100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Riigieksamitele registreerus tänavu kokku üle 10 400 eksaminandi.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis www.eesti.ee<http://www.eesti.ee>.

Lisainfo 2017. a riigieksamite kohta on leitav: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

Vooremaa