Suuremad piimatootjate ühistud sõlmisid ühise tegevuse kokkuleppe

  1. Tänavu 18. märtsil Jõgevamaal Kantkülas kogunenud Eesti suuremate piimatootjate ühistute esindajad sõlmisid ühise tegevuse kokkulepe, mis seab oma tegutsemise eesmärgiks koondada erinevad Eesti piimaühistud ja toorpiimatootjad Eesti piimandusele jätkusuutlikku ning stabiilset arengut kindlustavasse koostöösse, teatasid tootjate esindajad.

“Kokkuleppe tulemusena soovitakse kujundada ühtne organisatsioon, mille kaudu koordineeritakse ühistute poolt vahendatava toorpiima ostu ja müüki, suurendada sellest saadavat tulu põllumajandustootjatele ning pidada läbirääkimisi piimatootjaid ja -tööstusi ühendava tööstus- ja müügiettevõtte asutamisel,” tutvustas kokkulepet Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Kokkuleppega liitusid TÜ EPIKO, TÜ Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, TÜ Laeva Piim ja TÜ Tartumaa Piimatootjate Ühistu. Nad kinnitavad, et on valmis ühistute vaheliseks koostööks piimatootjate ühtse organisatsiooni loomisel, selle kujundamise aeg ja muud tingimused lepitakse aga kokku edaspidi. Organisatsioonis kujundatakse ühine hinnastrateegia, et maksta ühistute liikmetele ja lepingupartneritest piimatootjatele parimat võimalikku hinda toorpiima eest. Ühistud soovivad saavutada vahendatava toorpiima müügilogistika parima võimaliku korralduse, mille puhul on võimalik säästa raha ning võimaldada tootjaile paremat toorpiima müügihinda. Ka peavad ühistud oluliseks piimatootjate omanduses või nende valitseva mõju all oleva piimatööstuse rajamist või ostmist, et anda piimast valmistatud lõpptoodangule kõrgem lisandväärtus ja konkurentsivõime.

Koostöös arvestatakse üksteise huvide ja õigustega ning ühistutesse mittekuuluvaid piimatootjaid teavitatakse kõikidest asjaoludest, mille vastu neil koostöö või ühisprojekti eesmärke arvestades on oluline huvi. Kuni ühtse organisatsiooni loomiseni koordineerivad ühistute vahelist tegevust ühistute juhatuste esindajad.
Vooremaa