Sügisestel linnuvaatluspäevadel loendati üle 220 000 linnu

3.-4. oktoobril peetud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2015 loeti Eestis kokku üle 220 000 linnu 153 liigist, teatas ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse spetsialist. Varasemate aastatega võrreldes on see tulemus tagasihoidlik. Eesti Ornitoloogiaühinguni jõudis üle saja vaatlusnimekirja, mille koostamises osales ligi nelisada linnusõpra. Linnuvaatluspäevadel loendati kõige enam valgepõsk-laglesid (üle 65000), hanesid (32500), metsvinte (16000), kiivitajaid (12000) ja põhjavinte (7300). Kõige sagedamini nähtud liikideks olid ülekaalukalt rasvatihane ja hallvares, kellele järgnesid
pasknäär, harakas, ronk, musträstas ja hallrästas.

Käesoleva aasta lindudest viudest loendati taliviusid kümme ja hiireviusid 190, neist koguni 29 rändel Pärnumaal Laos. Seal olid tähelepanuväärsemad rändel nähtud linnud veel 21 raudkulli, üle 1400 kaelustuvi, 25 musträhni, 73 roohabekat ja üks koldvint. Pärnumaal Kabli linnujaamas oli kõige huvitavam 2400 sookiuru ränne ning massiline metsvintide, põhjavintide ja rootsiitsitajate liikumine. Seal nähti ka kahte hilist metskiuru.
Läänemaal Põõsaspea vaatluspunktis loendati kahe päeva jooksul 770 kauri ja üle 5000 auli, huvitavamatest liikidest nähti seal merirüdi, randkiuru, alke ja lõunatirku. Hiiumaal olid huvitavamad vaatlused seitse väikepütti ja 52 hõbehaigrut, Saaremaal 3000 lauku Kuressaare lahel. Virumaal loendati üle 20 000 valgepõsk-lagle, Tartumaal Mehikoormas ja selle lähistel nägid vaatlejad 16 merikotkast, huvitavamatest liikidest plüüd, plütti ja hangelindu. Linnuvaatluspäevade põnevamad liigid olid veel rukkirääk, punakael-lagle, ristpart, tiirud, lepalind ja lapi tsiitsitaja, üllatavalt palju nähti kukkurtihaseid ja roohabekaid ning kohal olid veel ka mõned pääsukesed ja valge-toonekurg. Lisaks nähti hübriidlagle, leukistlikku suur-laukhane ja valgete tiibadega koduvarblast. Kodulindudest pandi kirja 30 leghorni tõugu kana ja seitse faasanit.

Kõige pikema liignimekirja said seekord klubi Estbirding liikmed, kes nägid kahe päeva jooksul Läänemaal 111 liiki linde. Võrdselt 88 liiki nägid Ingrid ja Imre Aus Harju ja Raplamaal ning Andrus Jair ja Kaido Nei Eesti lääneosas.

22. korda toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel osales 41 riiki Euroopast ja selle naabrusest. Üritusest võttis osa ligi 33 000 linnusõpra, kes loendasid üle viie miljoni linnu. Paljudes riikides nähti ka haruldusi. Näiteks Lätis kuld-lehelindu ja lääne-pöialpoissi, Soomes
tõmmu-lehelindu, niidu-kaelustäksi ja taigakiuru. Järgmisel aastal on rahvusvahelised linnuvaatluspäevad 1.-2. oktoobril.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid, linnuvaatluse korraldajaid ja juhendajaid ning Kristjan Adojaani ja OÜ-d 5D Vision online vaatlusvormi loomise eest. Linnuvaatluspäevade lõplikku liiginimekirja vaata EOÜ kodulehelt www.eoy.ee.
Vooremaa